- Φορτηγά μεταλλείων.

- Τροχοφορεία για σιδηροδρομικές άμαξες.

- Κιβώτια γράσου για σιδηροδρομικά οχήματα.

- Αμαξώματα σιδηροδρομικών οχημάτων.

- Καπνοδόχοι για ατμομηχανές.

- Καροτσάκια για εργασίες συντήρησης σιδηροτροχιών.

- Σχοινιοκίνητοι σιδηρόδρομοι·.

- Ατμομηχανές.

- Αναβαθμίδες (μαρσπιέ) για σιδηροδρομικά οχήματα.

- Μονοτροχιές [μεταφοράς].

- Εξέδρες για σιδηροδρομικά οχήματα.

- Θύρες σιδηροδρομικών οχημάτων.

- Ρυθμιστές ατμού για ατμομηχανές.

- Τροχοί για σιδηροδρομικά οχήματα.

- Αμμοδόχοι ατμομηχανών ή τραμ.

- Αναρτήσεις για σιδηροδρομικά οχήματα.

- Εφοδιοφόρα.

- Οχήματα τροχιοδρόμου.

- Σιδηροδρομικές άμαξες.

- Άμαξες σχοινιοκίνητου σιδηρόδρομου·.

- Βαγονέτα.

- Προσκρουστήρες [μέρη σιδηροδρομικών οχημάτων].

- Εκτροπείς σπινθήρων για ατμομηχανές.

- Ράφια αποσκευών για σιδηροδρομικά οχήματα.

- Πτυσσόμενοι διάδρομοι [μεταξύ σιδηροδρομικών βαγονιών]·.

- Σιδηροδρομικά οχήματα.

- Βαγόνια σιδηροδρόμων.

- Βαγόνια ψυγεία [σιδηροδρομικά].

- Βυτιοφόρα βαγόνια [σιδηροδρομικά].

- Βαγόνια-ψυγεία [σιδηροδρομικά].

- Βυτιοφόρα βαγόνια [σιδηροδρομικά].

- Σιδηροδρομικές μηχανές έλξης, εξοπλισμός έλξης και άλλα οχήματα κινούμενα επί σιδηροτροχιάς.

- Τροχαίο υλικό για σιδηροδρόμους.

- Θάλαμος οδήγησης ατμομηχανής.

- Τρένα.

- βαγόνια-μπαρ.

- Αμαξώματα για σιδηροδρομικά οχήματα.

- Σιδηροδρομικά οχήματα.