29.1. Διατάξεις και εξοπλισμός πυροπροστασίας. (2016-01-20)

- Χτυπητήρια για κατάσβεση πυρκαγιάς.

- Σπρέι αφρού [πυρόσβεση].

- Πυροσβεστήρες.

- Συσκευές και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς.

- Φλογοπαγίδες.

- Πυροσβεστήρες.

- Δεξαμενές πυροσβεστήρων.

- Πυροσβεστήρες (τμήματά τους -).

- Μηχανισμοί και εξοπλισμοί καταπολέμησης της φωτιάς.

- Διατάξεις πυροπροστασίας.

- Εξοπλισμός πυροπροστασίας.

- Φράγματα πυροπροστασίας.

- Προσόψεις πινάκων χειρισμού και ελέγχου για εξοπλισμό πυρόσβεσης, και ειδικότερα για πυροσβεστικά οχήματα.

- Πυροσβεστήρες.