14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-20)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-20)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-20)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-20)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-15)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-15)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-15)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)
14.2. Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και διατάξεις. (2016-01-14)

- Πληκτρολόγια για μηχανές διάτρησης καρτών.

- Αναγνώστες [επεξεργασία δεδομένων].

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

- Μηχανές διάτρησης καρτών [επεξεργασία δεδομένων].

- Πινακοποιητές (ταξινομητές) για διάτρητες κάρτες.

- Σαρωτές για διάτρητες κάρτες.

- Μηχανές διαλογής (ταξινόμησης) εντύπων [επεξεργασία δεδομένων].

- Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων.

- Πληκτρολόγια για εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων.

- Σχεδιογράφοι ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Ηλεκτρονικά προσωπικά ημερολόγια (ατζέντες) τσέπης.

- Θήκες για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

- Οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Σαρωτές [επεξεργασία δεδομένων].

- Μικροϋπολογιστές.

- Μηχανισμοί σκληρού δίσκου.

- Αναγνώστες γραμμικού κώδικα.

- Ηχομονωτικά περιβλήματα για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Χειριστήρια με μορφή μοχλού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

- Οθόνες [επεξεργασία δεδομένων].

- Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Φυσίγγια τονιστή για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Μονάδες αναπαραγωγής σύμπυκνων δίσκων [επεξεργασία δεδομένων].

- Εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Ηλεκτρονικές διατάξεις ανάγνωσης μαγνητικών καρτών.

- Οδηγοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου.

- Τερματικά επικοινωνίας πολυμέσων.

- Έξυπνες κάρτες.

- Ψηφιακά πλαίσια φωτογραφιών.

- Μεταγωγείς δικτύου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

- Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

- Διατάξεις μνήμης καθολικού σειριακού αγωγού (USB).

- Ομιλούντες στυλοί-αναγνώστες.

- Συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.

- Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας.

- Φορητοί υπολογιστές.

- Ηλεκτρονικά σημειωματάρια.

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές χειρός.

- Μονάδες οπτικής παρουσίασης (οθόνες).

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές χειρός.

- Οθόνες αφής.

- Εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών (τμήματά τους -).

- Συσκευές μετάδοσης δεδομένων [επεξεργασίας δεδομένων].

- Τερματικά με οθόνες για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

- Σκληροί δίσκοι (τμήματά τους -).

- Οδηγοί ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων] (τμήματά τους -).

- πληκτρολόγια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- διαποδιαμορφωτές (modem) ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Σκληροί δίσκοι.

- σαρωτές εικόνων.

- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

- ηλεκτρονικές γραφίδες.

- Συσκευές επεξεργασίας πληροφοριών κλπ..

- Ηχομονωτικά περιβλήματα [επεξεργασία δεδομένων].

- Σαρωτές γραμμικού κώδικα.

- Μηχανές λήψης βίντεο (βιντεοκάμερες) [περιφερειακός εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων].

- Περιβλήματα για εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων.

- Οδηγοί σύμπυκνων δίσκων απλής ανάγνωσης (CD-ROM) [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων].

- Συνδυαστική συσκευή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μηχανής τηλεομοιοτυπίας.

- Συνδυαστική συσκευή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή και σαρωτή.

- Συνδυαστική συσκευή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή, σαρωτή και φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

- Συνδυαστική συσκευή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή, σαρωτή, φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και μηχανής τηλεομοιοτυπίας.

- Συνδυαστική συσκευή σαρωτή και φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

- Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Προστατευτικά για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

- Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Σετ συνδετικότητας για εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων.

- Βάσεις για ηλεκτρονικές διατάξεις χειρός.

- Περιφερειακά επεξεργασίας δεδομένων.

- Περιφερειακές διατάξεις επεξεργασίας δεδομένων.

- Συσκευές αναπαραγωγής δίσκων [επεξεργασία δεδομένων].

- Μονάδες υποδοχής για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

- Οδηγοί ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων].

- Ηλεκτρονικές ατζέντες ψυχαγωγίας.

- Προσωπικά ηλεκτρονικά συστήματα γενικής χρήσης.

- Ηλεκτρονικές συσκευές εισόδου.

- Ηλεκτρονικές ατζέντες.

- Ηλεκτρονικοί σταθμοί εργασίας.

- Προσόψεις για ηλεκτρονικές διατάξεις χειρός.

- Ηλεκτρονικές διατάξεις χειρός.

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές χειρός.

- Συσκευές εγγραφής μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο) σε σκληρό δίσκο.

- Συσκευές ανάκτησης πληροφοριών.

- Χειριστήρια.

- Προστατευτικά πληκτρολογίου.

- Πληκτρολόγια.

- Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

- Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD).

- Συσκευές ανάγνωσης και/ή εγγραφής καρτών μνήμης.

- Κάμερες με οθόνη ελέγχου.

- Μικρόφωνα ελέγχου.

- Ηχεία για οθόνες παρακολούθησης.

- Σετ ταξιδίου για φορητούς υπολογιστές.

- Οπτικό ποντίκι.

- Κάρτες μνήμης.

- Τηλέφωνα προσωπικού υπολογιστή.

- Περιφερειακές συσκευές [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων].

- Περιφερειακές διατάξεις [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων].

- Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης.

- Διατάξεις κατεύθυνσης για εξοπλισμό ηλεκτρονικών δεδομένων.

- Προστατευτικές διατάξεις για εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων.

- Προστατευτικές διατάξεις για περιφερειακές συσκευές [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων].

- Γραφίδες [για οθόνες αφής].

- Επίπεδος φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (tablet PC).

- Πλαίσια αφής.

- Ιχνόσφαιρες.

- Συσκευές εγγραφής βιντεοδίσκων [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων].

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές προσαρτώμενοι σε είδη ένδυσης.

- Υπολογιστικές διατάξεις προσαρτώμενες σε είδη ένδυσης.

- Συσκευές προγραμματισμού μουσικής και βίντεο σε όλα τα μέσα.

- Συσκευές εγγραφής, διαβίβασης ή επεξεργασίας πληροφοριών.

- Φυσίγγια.

- Περιβλήματα για πλατίνες.

- Πλακέτες κυκλώματος.

- Συνδυασμένοι εκτυπωτές και σαρωτές υπολογιστών.

- Εμπρόσθιοι πίνακες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Περιβλήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Διατάξεις εισόδου ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Γραφίδες μνήμης για εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

- Χειριστήρια (κονσόλες).

- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακές συσκευές και εγκαταστάσεις.

- Συσκευές λήψης δεδομένων [επεξεργασία δεδομένων].

- Ψηφιακοί βοηθοί.

- Μέσα οπτικής παρουσίασης.

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για καταδύσεις.

- Ηλεκτρονικοί πίνακες εγγραφής.

- Προσόψεις περιβλήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Διατάξεις παρουσίασης γραφικών.

- Περιέκτες για ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- δομοστοιχεία ολοκληρωμένου κυκλώματος.

- Συσκευές εγγραφής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων συνδυασμένες με κάμερα και συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής ψηφιακών δεδομένων.

- Φυσίγγια ψεκασμού μελάνης.

- Ανταλλακτικά φυσίγγια μελάνης για εκτυπωτές.

- Δομοστοιχεία εισόδου/εξόδου.

- Ανιχνευτής.

- Ανιχνευτής με πλάκα τοποθέτησης.

- Διατάξεις ελέγχου πληκτρολόγιου.

- Πληκτρολόγια.

- Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Οθόνες υγρών κρυστάλλων.

- Προσαρμογείς για κάρτες μνήμης.

- Φυσίγγια μνήμης.

- Οθόνες.

- Οπτικές γραφίδες.

- Οπτικοί σαρωτές.

- Μηχανές λήψης με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

- Φυσίγγια φωτοαγωγών.

- Φωτοευαίσθητες μονάδες μαγνητικού τυμπάνου.

- Πίνακας μικροστοιχείων εικόνας.

- Συσκευές εγγραφής/αναπαραγωγής για μέσα αποθήκευσης.

- Συσκευές αναπαραγωγής για μέσα αποθήκευσης με ραδιοδέκτες.

- Εκτυπωτές.

- Ψύκτρες για σύνολα πλινθίων (τσίπσετ) των καρτών γραφικών.

- Μουσικά κουτιά.

- Μέσα αποθήκευσης.

- Τερματικά.

- Μονάδες στερέωσης γραφίτη (τόνερ).

- Εκτυπωτές για συναλλαγές.

- Δομοστοιχεία μνήμης USB (γενικός σειριακός δίαυλος).

- Συντάκτες οθόνης σε συνδυασμό με οθόνες.

- Ασύρματα πληκτρολόγια.

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ρολόγια.

- Εξωτερικες διατάξεις εφεδρικής αποθήκευσης με πλήκτρο.

- Αναγνώστες κώδικα.

- Σύνδεσμοι ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Διατάξεις εισαγωγής σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

- Περιφερειακές διατάξεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Συσκευές καταγραφής δεδομένων.

- Τερματικό συλλογής στοιχείων.

- Σταθμοί υποδοχής.

- Ηλεκτρονικά τυπωμένα κυκλώματα.

- Επίπεδη οθόνη παρουσίασης.

- Μέσα γραφικών.

- Διατάξεις ηλεκτρονικών υπολογιστών χειρός.

- Αναγνώστες χειρός.

- Συζεύκτες σκληρού δίσκου.

- Περιβλήματα σκληρού δίσκου.

- Περιβλήματα για διατάξεις μνήμης.

- Φυσίγγια μελάνης.

- Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης.

- Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης για μεταξοτυπία.

- Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές με αναγνώστη γραμμικού κώδικα.

- Εκτυπωτές λέιζερ.

- Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD).

- Διατάξεις μνήμης.

- Διατάξεις αποθήκευσης μνήμης.

- Διατάξεις αποθήκευσης για κάρτες μνήμης.

- Εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών.

- Φορητός προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

- Ψηφιακά πληκτρολόγια για συσκευές ανάγνωσης καρτών.

- Συσκευές και διατάξεις περιφερειακές.

- Φορητά τερματικά.

- Τυπωμένα κυκλώματα.

- Συζεύκτες τετραγωνισμού.

- Συσκευές ανάγνωσης.

- Συσκευές ανάγνωσης για διάταξη πληρωμής.

- Δέκτες για περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Δοχεία τονιστή (τόνερ).

- Φυσίγγια πλήρωσης τονιστή (τόνερ).

- Βιομετρικά κλειδιά USB (καθολικού σειριακού αγωγού).

- Βάση για κάρτα διατάξεων αποθήκευσης μνήμης (USB).

- Ψηφιακοί επιλογείς καναλιών τηλεόρασης παγκόσμιας σειριακής αρτηρίας (USB).

- Οδηγοί USB (καθολικού σειριακού αγωγού).

- Μονάδες μνήμης USB.

- Αριθμητικές μονάδες και μονάδες ελέγχου.

- Χώροι εφεδρικής αποθήκευσης.

- Βάσεις για ασύρματα ποντίκια.

- Κονσόλες κεντρικών λειτουργιών.

- Αναγνώστες κωδικοποιημένων πληροφοριών.

- Πίνακες φιλοξενίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Πίνακες ελέγχου για εκτυπωτές.

- Ελεγκτήρες για αριθμητικές μονάδες και μονάδες ελέγχου.

- Περιβλήματα μηχανισμών απόσβεσης για εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης.

- Διατάξεις για την εισαγωγή δεδομένων.

- Συσκευές για διαμερισμό δεδομένων.

- Ηλεκτρονικές διατάξεις για τον ελέγχο πληροφοριών.

- Εξωτερικές διατάξεις εφεδρικής αποθήκευσης.

- Εξωτερικά μέσα αποθήκευσης σκληρών δίσκων.

- Συσκευές με επίπεδες οθόνες.

- Εμπρόσθια στεφάνη συγκράτησης για περίβλημα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Περιβλήματα για τερματικά εισόδου/εξόδου.

- Αναγνώστες καρτών μνήμης.

- Εξωτερικές διατάξεις εφεδρικής αποθήκευσης με ένα πλήκτρο.

- Κουτιά που περιέχουν μαζί κωδικοποιητή και μετατροπέα για υπολογιστές.

- Ηχεία προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (μεγάφωνα).

- Φορητές διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων.

- Φορητές ψηφιακές μονάδες καταγραφής/αναπαραγωγής πληροφοριών.

- Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

- Κασέτες για εκτυπωτές.

- Κεφαλές εκτύπωσης.

- Διατάξεις ανάγνωσης/εγγραφής για μέσα αποθήκευσης.

- Περιβλήματα για αναγνώστες ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID).

- Πλακίδια διακομιστή.

- Προστατευτικά όρασης για πληκτρολόγια.

- Συσκευές επεξεργασίας σημάτων.

- Αναγνώστες κάρτας USB.

- Διατάξεις USB (καθολικού σειριακού αγωγού).

- Ασύρματα ποντίκια.

- Ασύρματοι προσαρμογείς φορητών υπολογιστών τύπου βιβλίου.

- Ασύρματοι δρομολογητές.

- Ασύρματες οθόνες.

- Ασύρματοι προσαρμογείς καθολικού σειριακού αγωγού (USB).

- Στηρίγματα καρπού για χρήση ποντικιού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Οθόνες.

- Κάρτες ελέγχου.

- Ηλεκτρονικά ποντίκια.

- Οδηγοί μνήμης φλας.

- Συσκευές τροφοδοσίας δίσκων αποθήκευσης πληροφοριών.

- Απομονωτές.

- Συσκευές γραφής [επεξεργασία δεδομένων].

- Βιομετρικά περίπτερα.

- Γεννήτριες κώδικα.

- Ηλεκτρονικά βιβλία.

- Οδηγοί σκληρού δίσκου.

- Διατάξεις εισόδου.

- Διαδραστικοί πίνακες.

- Οθόνες φωτοδιόδων.

- Συσκευές εγγραφής με κάρτα μνήμης.

- Υπολογιστές με ενσωματωμένη λειτουργία αφής.

- Προσαρμογείς καθολικού σειριακού αγωγού (USB).