- Τυπογραφικά στοιχεία.

- Χαρακτήρες γραφομηχανών.

- Χαρακτήρες υποτίτλων [φιλμ].

- Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων.

- Φωτεινά γράμματα.

- Μονογράμματα.

- Γράμματα για επιγραφές.

- Τυπογραφικές μήτρες.

- Αλφάβητα [τυπογραφικοί χαρακτήρες].

- Χαρακτήρες και τυπογραφικά σύμβολα.

- Αριθμοί για πινακίδες αυτοκινήτων.

- Γράμματα για πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

- Τυπογραφικά σύμβολα.

- Χαρακτήρες.

- Σειρά χαρακτήρων.

- Είδος γραφής.

- Γραμματοσειρά.

- Τυπογραφικά σύμβολα.

- Τυπογραφικοί χαρακτήρες.