9.2. Θήκες φύλαξης, κυλινδρικά δοχεία και βυτία. (2016-01-20)
9.2. Θήκες φύλαξης, κυλινδρικά δοχεία και βυτία. (2016-01-20)
9.2. Θήκες φύλαξης, κυλινδρικά δοχεία και βυτία. (2016-01-20)
9.2. Θήκες φύλαξης, κυλινδρικά δοχεία και βυτία. (2016-01-20)
9.2. Θήκες φύλαξης, κυλινδρικά δοχεία και βυτία. (2015-11-20)
9.2. Θήκες φύλαξης, κυλινδρικά δοχεία και βυτία. (2015-11-02)
9.2. Θήκες φύλαξης, κυλινδρικά δοχεία και βυτία. (2015-11-02)

- Κάδοι.

- Μικρά βαρέλια.

- Μεγάλα βαρέλια.

- Κυλικεία.

- Βαρέλια για ρέγγες.

- Βαρέλια οίνου.

- Μεταλλικά κυλινδρικά δοχεία.

- Βαρέλια.

- Δοχεία βενζίνης (μπιτόνια).

- Βαρέλια.

- Βαρέλια (μικρά), βαρελάκια.

- Μεταλλικά δοχεία (αποθήκευσης).

- Βυτία.

- Μεταλλικά κυλινδρικά δοχεία (τμήματά τους -).

- Βαρέλια (τμήματά τους -).

- Μπιτόνια, βαρέλια.

- Βαρέλια.

- Κυλινδρικά δοχεία [εμπορευματοκιβώτια].

- Μεταλλικά δοχεία αποθήκευσης.

- Κάνιστρα καυσίμων.

- Μπιτόνια καυσίμων με δοσολογικές βαλβίδες για επαναπλήρωση.

- Συσκευές με βρύση για κρασί.