16.1. Φωτογραφικές μηχανές και συσκευές λήψης εικόνας. (2015-11-20)

- Μηχανές κινηματογραφικής λήψης.

- Διαφράγματα [φωτογραφία].

- Συσκευές κινηματογράφησης.

- Φωτογραφικές μηχανές.

- Μηχανές τηλεοπτικής λήψης.

- Φωτοφράκτες [φωτογραφία].

- Μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βιντεοκάμερες).

- Ψηφιακές μηχανές λήψης.

- Κάμερες επιτήρησης.

- Κάμερες διαδικτύου.

- Μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο).

- Μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο) (τμήματά τους -).

- Ψηφιακές μηχανές λήψης (τμήματά τους -).

- Φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές.

- Μηχανές λήψης.

- Συσκευές λήψης εικόνας.

- Δομοστοιχεία κάμερας.

- Περίβλημα (φωτογραφική μηχανή).

- Καλύμματα φακών για κάμερες.

- Ψηφιακές μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο).

- Ηλεκτρονικές συσκευές λήψης.

- Θήκες για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

- Μέρη ψηφιακών μηχανών λήψης (οθόνες).

- Μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βιντεοκάμερες) σε συνδυασμό με συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων.

- Μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο) για τηλεόραση.

- Μηχανές λήψης υπέρυθρων ακτίνων.

- Ενσωματωμένες μηχανές λήψης για έλεγχο της κυκλοφορίας.

- Μνήμες για επαγγελματικές κάμερες.

- Κάμερες παρακολούθησης.

- Μηχανές λήψης για μετάδοση μέσω του Ιστού.

- Ψηφιακές μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βιντεοκάμερες).

- Σταθμοί φωτογράφησης.

- Ηλεκτρονικές κάμερες.