25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-09)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-09)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-09)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-09)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)
25.1. Υλικά οικοδομών. (2016-02-04)

- Αμφιδέτες σιδηροτροχιών.

- Πλάκες σχιστόλιθου για κατασκευές.

- Ξυλοκέραμοι.

- Ακραίοι λίθοι (φρύδια) πεζοδρομίου.

- Λίθοι οριοθέτησης.

- Οπτόπλινθοι.

- Πυρίμαχα υλικά.

- Υλικά οικοδομών.

- Μεταλλικές γωνίες (σιδηρογωνιές).

- Πήχεις [για ξυλουργική].

- Αποχετευτικοί αγωγοί για τοίχους.

- Μέσα υποστήριξης [υποστηρίγματα].

- Πατόξυλα.

- Φατνώματα.

- Πήχεις.

- Φύλλα από φελλό [κατασκευές].

- Βραχίονες (γωνίες) στήριξης [κουφώματα].

- Δοκοί (επιμήκεις).

- Πασσαλοσανίδες.

- Φατνώματα [οικοδομές].

- Λίθοι οδόστρωσης.

- Πάσσαλοι.

- Πλάκες [οικοδομές].

- Πλάκες στέγης.

- Πλίνθοι.

- Δοκοί.

- Στοιχεία κατασκευών [γωνίες].

- Επενδύσεις οικοδομών.

- Πλακάκια.

- Κυβόλιθοι κατασκευών.

- Σιδηρές ράβδοι για ενίσχυση σκυροδέματος.

- Στρωτήρες σιδηροτροχιών.

- Αρχιτεκτονικά περιζώματα.

- Σιδηροτροχιές.

- Αγωγοί για καλώδια.

- Κεραμικά πλακίδια για κατασκευές.

- Ακουστικά (ηχομονωτικά) δομικά στοιχεία.

- Πάσσαλοι περίφραξης·.

- Λίθοι οικοδόμησης.

- Ασβεστούχος τόφος.

- Λάμπες μετώπου [π.χ. για μεταλλωρύχους και σπηλαιολόγους]·.

- Ενισχυμένη ύαλος.

- Παρυφές (μπορντούρες) για χορτοτάπητες και παρτέρια ανθέων.

- Ηχομονωτικά πετάσματα [υλικά οικοδομών].

- Στοιχεία αγκύρωσης.

- Δοκοί [κατασκευών].

- Προστατευτική επικάλυψη για οικοδομές.

- Σανίδες επικάλυψης.

- Διακοσμητικά φατνώματα οικοδομών.

- Κράσπεδα για πεζοδρόμια.

- Πίνακες ελέγχου για ηλεκτρικούς αγωγούς.

- Πάσσαλοι για φράχτες.

- Στρωτήρες σιδηροτροχιών.

- Πλάκες [κατασκευών].

- Διατομές (υλικά οικοδομών).

- Διατάξεις κατά της αναρρίχησης.

- Λίθοι κάλυψης.

- Συστήματα αποχέτευσης.

- Γείσα.

- Προϊόντα διαμορφωμένα με εξώθηση.

- Τραβέρσες πρόσοψης.

- Διακοσμητικές απολήξεις.

- Αετώματα.

- Πάσσαλοι πύλης.

- Μονωτικά στρώματα.

- Στηρίγματα για στύλους.

- Διαχωριστικά.

- Ράμπες περιορισμού ταχύτητας.

- Φατνώματα τοίχου.

- Πλάκα επένδυσης τοίχου.

- Φύλλα από φελλό [κατασκευές] (τμήματά τους -).

- Σιδηροτροχιές (τμήματά τους -).

- Στρωτήρες σιδηροτροχιών (τμήματά τους -).

- Επενδύσεις οικοδομών (τμήματά τους -).

- Δομικά υλικά.

- Λωρίδες αρμοκάλυψης.

- Λίθοι.

- Πατόξυλα.

- Οικοδομικά στοιχεία.

- Στοιχεία κατασκευών.

- (Οικοδομική) ύαλος.

- Φατνώματα (οικοδομών).

- Υλικά λιθόστρωσης.

- Ράγες.

- Πλάκες.

- Πηχάκια.

- Διελεύσεις καλωδίων.

- Σανίδες επικάλυψης για στέγες.

- Μορφοποιημένοι λίθοι από σκυρόδεμα.

- Σύνδεσμοι αγωγών.

- Σύνδεσμοι για προφίλ.

- Πλάκες επικάλυψης.

- Μεμονωμένα κυλινδρικά στοιχεία για την κατασκευή στεγών.

- Επένδυση προσόψεων.

- Δικτυωτό πλέγμα για σανίδες συγκράτησης για κτήρια.

- Διακοσμητικά στοιχεία δαπέδου.

- Θεμέλιοι λίθοι.

- Ύαλος.

- Μεταλλικά προφίλ.

- Πλαίσια.

- Επιθέματα για κόντρα-πλακέ.

- Κυβόλιθοι πλακόστρωσης.

- Πλαστικές διατομές (προφίλ).

- Κατατομές.

- Μικρά σοβατεπί.

- Πλάκες στερέωσης που τοποθετούνται η μια πάνω στην άλλη.

- Διάταξη λίθων.

- Δομικά πλαίσια.

- Σιδηροτροχιά για προστασία από τη βροχή.

- Προστατευτικά γωνιών.

- Καλύμματα ηχομονωτικού πίνακα.

- Σύνδεσμοι στερέωσης βάσης.

- Πήχεις.

- Βραχίονες στήριξης για σουβατεπί τοίχου.

- Λιθόσωμα σκυροδέματος.

- Πλάκες από σκυρόδεμα.

- Επιχρίσματα για προσόψεις.

- Πυρίμαχα υλικά επικαλύψεων.

- Επιχρυσώσεις ή επαργυρώσεις κατατομών.

- Μονωτικά υλικά.

- Διατομές (προφίλ) συναρμογής.

- Κράσπεδα.

- Μάρκες-γράμματα.

- Αρθρωτά αρχιτεκτονικά στοιχεία.

- Κινητές κολώνες για την οριοθέτηση ζωνών.

- Οδοστρωτήρες.

- Κατατομές.

- Πάσσαλοι κατατομών.

- Κατατομές για μικρά μεταλλικά προϊόντα.

- Κεραμίδια στέγης.

- Στοιχεία στέγης.

- Διαχωριστήρες για οδοφράγματα.

- Ογκόλιθοι για οικοδομική χρήση από κυψελώδες σκυρόδεμα.

- Λίθοι.

- Φέρουσες κατατομές.

- Δίκτυο σωλήνων.

- Θερμομονωτικά φατνώματα για υποδαπέδια θέρμανση.

- Σιδηροτροχιές.

- Περιστροφικά συστήματα.

- Στοιχεία επίστρωσης τοίχων και δαπέδων.

- Δακτύλιοι από σκυρόδεμα.

- Σύνδεσμοι για πλαίσια.

- Γωνιακά τμήματα για τοίχους.

- Γωνιακά στηρίγματα.

- Κατατομές κάλυψης.

- Κατατομές πήχεων.

- Μονωτικά πλαίσια για κατασκευές.

- Μεταλλικές συνδέσεις.

- Πήχεις διαχωρισμού.

- Πλάκες πλακόστρωσης.

- Λίθοι για λιθόστρωση.

- ύαλος μορφοποιημένης διατομής για κατασκευαστικές χρήσεις.

- Δοκοί στήριξης.

- Έδρανα για οπλισμό κατασκευών.

- Πλάκες τοίχου.

- Στοιχεία από ξύλο.

- Γωνιακές διατομές.

- Συστήματα προστατευτικής επίστρωσης τοίχου για κτήρια.

- Ταινίες προσόψεων.

- Πλάκες κονιάματος.

- Ακρογείσια κτιρίων.

- Πλάκες τοίχου.

- Μαρκίζες παραθύρων.

- Προστατευτικές διατάξεις κολόνας.

- Πάσσαλοι για φράγματα.