- Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων.

- Πλάκες για μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων.

- Μηχανές γραμματοσήμανσης.

- Μηχανές στερεοτύπων και συσκευές.

- Στερεότυπα (κλισέ) διευθύνσεων.

- Συσκευές στοιχειοθεσίας.

- Πολύγραφοι.

- Συσκευές και μηχανές πολυγράφησης.

- Μελανωτήρες για μηχανές εκτύπωσης.

- Μηχανές εκτύπωσης όφσετ.

- Τυπογραφικές μηχανές.

- Μηχανές ακύρωσης.

- Συσκευές φωτοαντιγραφής (είδη γραφείου).

- Μηχανές αποτύπωσης.

- Τυπογραφικές μηχανές.

- Στοιχειοθετικές μηχανές.

- Τυπογραφικά πιεστήρια.

- Κύλινδροι μελάνης για μηχανές εκτύπωσης.

- Ηχομονωτικά περιβλήματα για μηχανές εκτύπωσης.

- Φυσίγγια τονιστή για μηχανές εκτύπωσης.

- Τυπογραφικές μηχανές (τμήματά τους -).

- Τυπογραφικές μηχανές.

- Αλφάβητα.

- Περιβλήματα για μηχανές εκτύπωσης.

- Συσκευές μελάνωσης.

- Φυσίγγια τονιστή.

- Φυσίγγια εκτύπωσης σε θήκη.

- Φυσίγγια ψεκασμού μελάνης.

- Ανταλλακτικά φυσίγγια μελάνης για εκτυπωτές.

- Εκτυπωτές ετικετών.

- Φυσίγγια φωτοαγωγών.

- Μονάδες στερέωσης γραφίτη (τόνερ).

- Δοχεία αποθήκευσης γραφίτη (τόνερ).

- Φυσίγγιο για σύνθετη συσκευή λέιζερ.

- Τόνερ τυμπάνου.

- Μηχάνημα επίστρωσης χρώματος.

- Κύλινδροι πλήρωσης τονιστή (τόνερ).

- κασέτες μελανοταινίας.