14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-08)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-08)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-08)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-08)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-04)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-03)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-03)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-03)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-02-03)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-01-20)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-01-20)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-01-20)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-01-20)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-01-15)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-01-15)
14.3. Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. (2016-01-15)

- Τηλεγραφικοί ή τηλεφωνικοί ηλεκτρονόμοι.

- Ενισχυτές ήχου.

- Κεραίες ως μέρη συστημάτων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ραδιοφώνου).

- Κεραίες (τηλεόρασης).

- Κεραίες για οχήματα.

- Πηνία (κυψελοειδή) για συσκευές ασυρμάτων.

- Πλάκες ενδείξεων (καντράν) ραδιοφώνου.

- Πλαίσια κεραιών [ραδιοφώνου και τηλεόρασης].

- Στύλοι συσκευών κλήσης έκτακτης ανάγκης [στο κράσπεδο δρόμων].

- Μετατροπείς συχνότητας [ραδιοφώνου και τηλεόρασης].

- Ανιχνευτές ερτζιανού κύματος.

- Δίσκοι επιλογής (καντράν) τηλεφώνου.

- Ακουστικά τηλεφώνου.

- Φορητές συσκευές εκπομπής και λήψης (χειροπομποδέκτες).

- Ηχομονωτικά καλύμματα για τηλέτυπα.

- Συστήματα ενδοεπικοινωνίας.

- Μικρόφωνα για τηλέφωνα.

- Μικροτηλέφωνα.

- Μεγάφωνα.

- Ραδιογωνιόμετρα.

- Ραδιόφωνα για οχήματα.

- Ραδιοδέκτες.

- Δέκτες τηλεκτυπωτών.

- Επαναλήπτες (τηλεγράφου).

- Τηλεφωνικά κέντρα.

- Ασύρματες συσκευές.

- Τηλαυτόγραφα.

- Εξοπλισμός επικοινωνίας.

- Τηλέγραφοι.

- Τηλέτυπα.

- Τηλέφωνα.

- Τηλέτυπα.

- Συσκευές τηλεόρασης.

- Συσκευές εικονοτηλεφωνίας·.

- Πίνακες κλήσεων [ηχητικοί].

- Πίνακες επικοινωνίας για τηλεπικοινωνίες.

- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης δημοσίων χώρων.

- Φωναγωγοί.

- Συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

- Διαποδιαμορφωτές (μόντεμ).

- Τηλεπικοινωνιακές συσκευές.

- Οθόνες προβολής μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο) [γιγαντοοθόνες τηλεόρασης].

- Αποκωδικοποιητές τηλεόρασης.

- Βασικές συσκευές για ασύρματα τηλέφωνα.

- Ασύρματοι διαποδιαμορφωτές (μόντεμ).

- Ψηφιακοί δέκτες τηλεειδοποίησης.

- Τηλέφωνα ενδοεπικοινωνίας.

- Φορητά τηλέφωνα.

- Τηλεχειριστήρια [ασύρματα].

- Δορυφορικοί δέκτες.

- Οθόνες τηλεφωνίας.

- Χειροτηλέφωνα.

- Εικονοτηλέφωνα.

- Ασύρματοι συντονιστές.

- Υποδοχές κεραιών.

- Παγκόσμια συστήματα προσδιορισμού θέσης (GPS).

- Κινητά τηλέφωνα.

- Συστήματα πλοήγησης.

- Ασύρματες συσκευές τηλεχειρισμού λέιζερ για παρουσιάσεις.

- Ρελέ κλήσης τηλεφώνου.

- Ραδιόφωνα αυτοκινήτων.

- Εξισωτής γραφικών.

- Τηλέφωνα προπληρωμής.

- Ραδιόφωνα με φως.

- Μεταδότες.

- Περιβλήματα για κινητά τηλέφωνα.

- Κεφαλόφωνα για τηλέφωνα [συνδυασμοί ακουστικών και μικροφώνων].

- Συσκευές τηλεφώνων για το κοινό.

- Τηλεχειριστήρια.

- Κεραίες (τηλεόρασης) (τμήματά τους -).

- Κεραίες για οχήματα (τμήματά τους -).

- Τηλεχειριστήρια (τμήματά τους -).

- Τηλεπικοινωνιακές συσκευές (τμήματά τους -).

- Χειροτηλέφωνα (τμήματά τους -).

- Εξοπλισμός επικοινωνίας (τμήματά τους -).

- κινητά τηλέφωνα (τμήματά τους -).

- Ραδιοτηλέφωνα (τμήματά τους -).

- Τηλεχειριστήρια [ασύρματα] (τμήματά τους -).

- Συστήματα πλοήγησης (τμήματά τους -).

- Εικονοτηλέφωνα (τμήματά τους -).

- ασύρματα τηλέφωνα (τμήματά τους -).

- ασύρματα τηλέφωνα.

- δορυφορικές παραβολικές κεραίες.

- Συσκευές επικοινωνίας, ασύρματες συσκευές τηλεχειρισμού, ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων.

- Τηλεοπτικές συσκευές πλάσματος.

- Κεραίες.

- Συσκευές ασύρματης επικοινωνίας.

- Αυτόματα συστήματα πλοήγησης.

- Κιβώτια κλήσης.

- Περιβλήματα για εξοπλισμό επικοινωνίας.

- Περιβλήματα για τηλεχειριστήρια [ασύρματα].

- Καλώδια επικοινωνίας.

- Συσκευές επικοινωνίας.

- Ψηφιακές κάρτες.

- Ψηφιακές τηλεοπτικές συσκευές.

- Κιβώτια έκτακτης επικοινωνίας.

- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

- Προσόψεις για κινητά τηλέφωνα.

- Παγκόσμια συστήματα προσδιορισμού θέσης (GPS).

- Δέκτες παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS).

- Κινητοί συνοδοί (mobile companion).

- Εξαρτήματα κινητών τηλεφώνων.

- Κάρτες δικτύου.

- Οθόνες πλάσματος.

- Συσκευές πλοήγησης τσέπης.

- Ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων.

- Δέκτες.

- Τηλεχειριστήρια για προσωπικό μουσικό εξοπλισμό.

- Οθόνες για εξοπλισμό επικοινωνίας.

- Οθόνες τηλεόρασης.

- Εξαρτήματα για κινητά τηλέφωνα.

- Εξαρτήματα για κινητά τηλέφωνα και μικρόφωνα.

- Ενισχυτές.

- Κεραίες.

- Περιβλήματα κεραιών.

- Συσκευές για εκπομπή και λήψη συχνοτήτων (κοσμικής) ενέργειας.

- Σταθμοί βάσης.

- Ευρυζωνικοί σύνδεσμοι.

- Σύνδεσμοι καλωδίων.

- Κεφαλές καλωδίων.

- Καλωδιακό τηλέφωνο με οθόνη αφής.

- Κυψελοειδή τηλέφωνα.

- Διατάξεις επικοινωνίας.

- Διατάξεις επικοινωνίας (χειρός).

- Εξαρτήματα κεραίας.

- Συνδετικά προσαρτήματα.

- Βύσματα.

- Εξαρτήματα σύνδεσης.

- Ìετατροπείς για δορυφορικές κεραίες.

- Καλύμματα για τηλεχειριστήρια.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων ήχου σε συνδυασμό με ραδιοφωνικό δέκτη.

- Ψηφιακά ραδιόφωνα.

- Μονάδες οπτικής παρουσίασης και λειτουργίας.

- Μέσα οπτικής παρουσίασης.

- Σταθμοί υποδοχής.

- Áκουστικά χειροσυσκευής.

- Συσκευή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

- Ηλεκτρονικές διατάξεις με οθόνες.

- Ηλεκτρονικά τερματικά πληροφοριών.

- Ηλεκτρονικοί δέκτες τηλεειδοποίησης.

- Συσκευές για ηλεκτρομαγνητική και μικρομερή διαβίβαση πληροφοριών.

- Προσόψεις για ηλεκτρονικές μονάδες.

- Συντονιστές πομπών για κύματα FM.

- Εμπρόσθια καλύμματα για κυψελοειδή τηλέφωνα.

- Εμπρόσθιοι πίνακες προενισχυτών.

- Δομοστοιχείο παγκόσμιου συστήματος κινητών επικοινωνιών (GSM).

- Μονάδες χειρός.

- Τηλεφωνικά συστήματα ανοιχτής ακρόασης.

- Κεφαλόφωνα.

- Κεφαλόφωνα συνδυασμένα με μικρόφωνο.

- Περιβλήματα για την τοποθέτηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων.

- Διατάξεις παροχής πληροφοριών.

- Αναμεταδότες υπέρυθρου.

- Εσωτερικά εξαρτήματα θυροτηλεφώνων με οθόνη.

- Πληκτρολόγια για τηλεπικοινωνιακές συσκευές.

- Πλήκτρα για κινητά τηλέφωνα.

- Τηλεοπτικοί δέκτες οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) με συσκευές εγγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων μνήμης τυχαίας προσπέλασης (DVD-RAM).

- Τηλεοράσεις υγρών κρυστάλλων.

- Συστήματα εντοπισμού συνδυασμένα με οδηγούς σκληρού δίσκου για αυτοκίνητα.

- Κονσόλες πολυμέσων.

- Κινητά τηλέφωνα.

- Κινητά τηλέφωνα με κάμερες.

- Κινητές συσκευές ραδιοεπικοινωνίας.

- Συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

- Συσκευές κινητών τηλεφώνων.

- Περίβλημα για κινητό τερματικό.

- Θερμικοί απεικονιστές για κινητά τηλέφωνα.

- Διαμορφωτές.

- Οθόνες συνδυασμένες με συσκευές αναπαραγωγής οπτικού δίσκου για αυτοκίνητα.

- Διεπαφές πολυμέσων.

- Συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.

- Βύσματα δικτύου.

- Συσκευές ανάγνωσης οπτικών δίσκων συνδυασμένες με ενισχυτή.

- Συσκευές αναπαραγωγής οπτικών δίσκων σε συνδυασμό με ραδιοφωνικό δέκτη.

- Συσκευή τηλεειδοποίησης.

- Θυροτηλεοράσεις.

- Πίνακες για θυροτηλέφωνα.

- Συσκευές αναπαραγωγής για μέσα αποθήκευσης με ραδιοδέκτες.

- Οστρακοειδείς φορητές διατάξεις επικοινωνίας με φωτογραφική μηχανή.

- Φορητές συσκευές ραδιοεπικοινωνίας.

- Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.

- Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές πλοήγησης.

- Φορητές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.

- Φορητά τηλέφωνα.

- Τηλεοπτικές συσκευές προβολής.

- Ραδιόφωνο.

- Συσκευές ραδιοεπικοινωνίας.

- Ραδιοδέκτες μαζί με ρολόι.

- Ραδιοτηλέφωνα.

- Ραδιόφωνα με συσκευή προβολής της ώρας και θερμόμετρο.

- Οπίσθια τμήματα προενισχυτών.

- Κυτία ψύξης με ραδιόφωνα και συσκευές αναπαραγωγής σύμπυκνων δίσκων (CD).

- Περιβλήματα εξυπηρετητή.

- Διακομιστές.

- Ηχεία για κινητά τηλέφωνα.

- Βάσεις τηλεφώνου.

- Τηλεφωνικές συσκευές.

- Πρίζες τηλεφώνου.

- Τηλεοπτικοί δέκτες.

- Συντονιστές τηλεοπτικής συσκευής.

- Τερματικά σύνδεσης.

- Θήκες τερματικών για συζευκτήρες μείωσης διαφωνίας (συνακρόασης).

- Τερματικά συστημάτων οπτικής ενδοεπικοινωνίας.

- Εξοπλισμοί μετάδοσης και λήψης.

- Συντονιστές για δέκτες τηλεοράσεων.

- Ασύρματα ακουστικά.

- Ασύρματοι δέκτες.

- Ασύρματα τηλέφωνα.

- Σταθμοί ήχου και φόρτισης για ηλεκτρονικές συσκευές.

- Εξοπλισμός ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής.

- Συνδυασμένοι ενισχυτές ήχου και ραδιοφωνικοί συντονιστές.

- Βύσματα για καλώδια μετάδοσης δεδομένων.

- Σύνδεσμοι για μη ηλεκτροφόρα καλώδια ή σύρματα.

- Πλήκτρα ελέγχου για τηλέφωνα.

- Κεντρικές μονάδες ελέγχου.

- Κεραίες για την επικοινωνία δεδομένων.

- Συσκευές επικοινωνίας με άτομα με φωνητικά προβλήματα.

- Δίσκοι επιλογής για πληκτρολόγια και εμπρόσθιοι πίνακες μεμβράνης.

- Μονάδες δέκτη ελέγχου ρεοστάτη.

- Μονάδα συζήτησης.

- Μονάδες δότη.

- Δέκτες ψηφιακής μετάδοσης βίντεο (DVB).

- Ηλεκτρονική φλάντζα σύνδεσης.

- Περιβλήματα για ηλεκτρονικές διατάξεις.

- Ηλεκτρονικές συσκευές εκπαίδευσης.

- Ηλεκτρονικό τερματικό.

- Προσόψεις για κιβώτια με πλήκτρα.

- Πλαίσια για κεραίες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

- Χειροκίνητα χειριστήρια.

- Ασύρματες συσκευές εικονοδιάσκεψης.

- Πομποδέκτες ανοικτής ακρόασης.

- Επεκτάσεις HDMI (High Definition Multimedia Interface).

- Κεφαλόφωνα για κινητά τηλέφωνα.

- Μικρόφωνα-ακουστικά κεφαλής για τηλέφωνα.

- Υβριδικά συστήματα φωνητικής επικοινωνίας.

- Μεταδότες εικόνας.

- Ψηφιακά τερματικά αλληλεπιδραστικά και πολλαπλών λειτουργιών.

- Πρόσθετα πληκτρολόγια για τηλέφωνα.

- Τηλεοράσεις με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).

- Τηλεοράσεις με οθόνες υγρών κρυστάλλων και ενσωματωμένα τηλεχειριστήρια Τηλέφωνα με ενσωματωμένη συσκευή τηλεομοιοτυπίας τύπου μοχλο.

- Περιβλήματα για κέντρα μέσων.

- Μικροφωνικοί πομποί.

- Συγκροτήματα δομοστοιχείων.

- Παραβολική πρίζα πολλαπλών υποδοχών.

- Οθόνες για σύστημα πλοήγησης.

- Συστήματα πλοήγησης.

- Διατάξεις μετατροπής για τη μετάδοση οπτικών κυμάτων.

- Φορητές συσκευές επικοινωνίας.

- Φορητές συσκευές πλοήγησης.

- Φορητά περιβλήματα για βαθμίδες συντονισμού τηλεοπτικής συσκευής.

- Συντονιστές ραδιοσυχνοτήτων.

- Μονάδες ραδιοπομπών.

- Ραδιόφωνα/συσκευές αναπαραγωγής δίσκων.

- Ραδιοφωνικές συσκευές.

- Συσκευές καταγραφής, τηλεπικοινωνίας ή επεξεργασίας πληροφοριών.

- Οθόνες τηλεχειρισμού για μηχανές κατασκευών.

- Κομβία τηλεχειριστηρίου.

- Δέκτες τηλεχειρισμού.

- Μονάδες τηλεχειρισμού για τον έλεγχο ενεργοποιητών βαλβίδας.

- Τηλεχειριστήρια.

- Τηλεχειριστήρια με αντικαθιστώμενους επιλογείς καναλιών.

- Παραβολική πρίζα.

- Κουτιά που περιέχουν μαζί αποκωδικοποιητή και μετατροπέα τηλεοπτικού σήματος.

- Πομποί σημάτων.

- Τηλέφωνα ανοιχτής ακρόασης.

- Επιτραπέζιες συσκευές για παραγγελία γευμάτων και ποτών σε εστιατόρια.

- Τηλεοπτικοί δέκτες.

- Πομποδέκτες συστήματος ασύρματης επικοινωνίας.

- Θήκες πομπών.

- Πομποί για ψηφιακά ασύρματα ακουστικά.

- Συντονιστές.

- Τηλέφωνα με τηλεόραση.

- Μονάδες για συστήματα διάσκεψης.

- Περιβλήματα κεραιών για οχήματα.

- Μονάδες εικονοδιάσκεψης.

- Ασύρματοι πομποί για την εκπαίδευση ζώων.

- Ασύρματα GSM.

- Ασύρματοι δέκτες μουσικής.

- Ασύρματοι επαναλήπτες.

- Ασύρματα δομοστοιχεία περιαγωγής.

- Ιστός για κεραίες.

- Στηρίγματα κεραίας.

- Ένσφαιροι τριβείς για διεπαφές ήχου-βίντεο (βύσματα ήχου-βίντεο).

- Δομοστοιχεία σύνδεσης.

- Συνδετικά δομοστοιχεία.

- Ασύρματα ακουστικά που εισέρχονται στο αυτί.

- Ασύρματα ηχοσυστήματα.

- Τηλεοπτικοί δέκτες προβολής DLP (ψηφιακής επεξεργασίας φωτός).

- Δέκτης ψηφιακής εκπομπής πολυμέσων (DMB).

- Ακουστικά για κινητά τηλέφωνα.

- Ταινίες προστασίας από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές/ παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων.

- Ηλεκτρονικές πλήμνες.

- Προσόψεις επίπλων.

- Πτυσσόμενα κινητά.

- Χειροσυσκευές.

- Τηλεφωνικά σετ ανοικτής ακρόασης.

- Κουτιά που περιέχουν ταυτόχρονα κωδικοποιητή και μετατροπέα υψηλής πυκνότητας.

- Τερματικά πληροφοριών.

- Συσκευές ενδοεπικοινωνίας.

- Τηλέφωνα Διαδικτύου.

- Κλειδιά για τηλεοπτική λήψη.

- Επιτοίχια συστήματα υγρών κρυστάλλων πλάσματος.

- Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) με διάταξη συγκράτησης στον τοίχο.

- Μεγάφωνα.

- Κινητά βιντεοτηλέφωνα.

- Συσκευές πολυμέσων.

- Συσκευές πλοήγησης.

- Συστήματα πλοήγησης για οχήματα.

- Τηλέφωνα προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Τηλεοπτικοί δέκτες με οθόνες πλάσματος (PDP).

- Περίπτερα για τη δημόσια πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

- Κεραίες ραδιοσυχνότητας.

- Ηλεκτρονικά πληκτρολόγια για τηλεχειρισμό.

- Επαναλήπτες.

- Δέκτες πλοήγησης μέσω δορυφόρου.

- Πομποί.

- Ακουστικά τηλεφωνικών συσκευών.

- Εξοπλισμός τηλεφώνων.

- Επιτοίχιες μονάδες τηλεόρασης.

- Θυροτηλεοράσεις.

- Τερματικά εικονοτηλεφώνων για θυροτηλέφωνα με οθόνη.

- Σύστημα επικοινωνίας με μετάδοση φωνής μέσω πρωτοκόλλου Διαδικτύου.

- Συσκευές ένδειξης τηλεπικοινωνιών.

- Περιβλήματα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες για εξοπλισμό τηλεπικοινωνίας ή άλλο εξοπλισμό.

- Ασύρματοι πομποδέκτες.

- Οθόνες.

- Ραδιόφωνα με ενσωματωμένο ρολόι ξυπνητήρι.

- Ενισχυτές αυτοκινήτου.

- Πρίζες επικοινωνίας.

- Κινητά τηλέφωνα με συρόμενο κάλυμμα.

- Θυροτηλέφωνα.

- Πλήμνες για δακτύλιο ενίσχυσης οπής.

- Δέκτες για οικιακά συστήματα γιγαντοοθόνης.

- Πολλαπλοί προγραμματιστές.

- Πύλες πολλαπλών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας.

- Μονάδες ελέγχου πλοήγησης για αεροσκάφη.

- Δικτυακές πύλες.

- Διατάξεις πληρωμής.

- Φορητοί δορυφορικοί σταθμοί.

- Προενισχυτές.

- Ασύρματα κεφαλόφωνα.

- Σετ ακουστικών-μικροφώνου για επικοινωνία.

- Θυροτηλέφωνα.

- Συσκευές πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

- Τηλεοπτικοί δέκτες LED.

- Πολυμεσικά τηλεφωνικά συστήματα.

- Σύνδεσμοι οπτικών ινών.

- Τηλεχειριστήρια για συσκευές κλιματισμού.