- Μεγεθυντήρες [φωτογραφία].

- Καβαλέτα για φωτογραφικές μεγεθύνσεις.

- Συσκευές κυανοτυπίας.

- Συσκευές ανάγνωσης μικροφίλμ.

- Μηχανές τηλεομοιοτυπίας.

- Συσκευές εγγραφής σε μικροφίλμ.

- Φωτοαντιγραφικές συσκευές.

- Εκτυπωτές [φωτογραφία].

- Φυσίγγια τονιστή για συσκευές φωτοαντιγραφής γραφείου.

- Πολύγραφοι.

- Φωτοαντιγραφικές μηχανές.

- Φωτοαντιγραφικές συσκευές (τμήματά τους -).

- Φωτοτυπικές μηχανές και συσκευές μεγέθυνσης.

- Συνδυασμένες φωτοαντιγραφικές συσκευές και συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

- Φωτοαντιγραφικές συσκευές.

- Φωτοαντιγραφικός εξοπλισμός.

- Συσκευές ανάγνωσης φιλμ.

- Σαρωτής ταινίας.

- Φυσίγγια ψεκασμού μελάνης.

- Ανταλλακτικά φυσίγγια μελάνης για εκτυπωτές.

- Φυσίγγια φωτοαγωγών.

- Μονάδες στερέωσης γραφίτη (τόνερ).

- Δοχεία αποθήκευσης γραφίτη (τόνερ).

- Τροφοδότες εγγράφων για ηλεκτρονικά φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

- Μηχανές ταξινόμησης για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

- Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

- Συσκευές για την εκτύπωση έγχρωμων φωτογραφιών.