- Σταχτοδοχεία.

- Περιστροφικά κομβία πίεσης για καπάκια σταχτοδοχείων.

- Σταχτοδοχεία.

- Σταχτοδοχεία για εξωτερικούς χώρους.