25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-12)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-08)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-08)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-08)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-08)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-08)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-08)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-04)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-03)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-03)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-02)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-02)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-02)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-02)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-02)
25.2. Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά μέρη. (2016-02-02)

- Καλύμματα φρεατίων επιθεώρησης.

- Καλύπτρες καπνοδόχων.

- Στηθαία (περβάζια) παραθύρου.

- Τέντες.

- Κιγκλιδώματα.

- Κιγκλιδώματα.

- Φράγματα.

- Προστατευτικά φράγματα για δρόμους.

- Πύλες για ισόπεδες διαβάσεις·.

- Στόμια υπονόμου.

- Θησαυροφυλάκια.

- Καλύμματα καπνοδόχων.

- Πλαίσια (σκελετοί) [οικοδομών].

- Πλαίσια (τελάρα) καλλιέργειας φυτών [κηπουρική].

- Πλαίσια παραθύρου.

- Καπνοδόχοι για οικοδομές.

- Πετάσματα για θερμοκήπια·.

- Διαχωριστικά [οικοδομές].

- Φράχτες.

- Στύλοι [οικοδομές].

- Δομικά μέρη (προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα).

- Διπλά παράθυρα.

- Αετώματα [οικοδομές].

- Γαλλικά παράθυρα.

- Βάθρα γέφυρας·.

- Λιθοστρώσεις (πλακοστρώσεις).

- Θόλοι.

- Παράθυρα.

- Στηθαία (παραπέτα).

- Σχάρες [μέρη οικοδομών].

- Παραθυρόφυλλα [εξωτερικά].

- Πήχεις (γρίλιες) για παραπετάσματα.

- Διατάξεις διευθέτησης για γρίλιες παραπετασμάτων.

- Φανοί θόλου (πλαφονιέρες).

- Υπέρθυρα.

- Φεγγίτες.

- Χειρολισθητήρες.

- Υπόστεγα θυρών.

- Πασσαλοπήγματα.

- Διαχωριστικά τοιχώματα.

- Ξυλεπενδύσεις δαπέδου (παρκέ).

- Οροφές.

- Πατώματα.

- Πύλες.

- Θύρες.

- Κατώφλια.

- Παραπετάσματα [εξωτερικά].

- Στέγες.

- Περιστροφικές θύρες.

- Πλέγματα.

- Παράθυρα με υαλογραφήματα.

- Παραθυρόφυλλα [περσίδες].

- Υποστηρίγματα μεταλλείων.

- Κεκλιμένοι αγωγοί διάθεσης αποβλήτων.

- Ημικυκλικοί φεγγίτες.

- Θύρες υδατοφρακτών.

- Καπέλα καπνοδόχου.

- Ψευδοροφές.

- Πλαίσια θυρών.

- Φατνώματα πόρτας.

- Θύρες ανελκυστήρα.

- Μεταλλικά παραθυρόφυλλα καταστημάτων.

- Υποδοχές (βάσεις) στύλων.

- Παραθυρόφυλλα αερισμού (φεγγίτες).

- Ζαρντινιέρες [εξωτερικού χώρου].

- Διατάξεις ασφαλείας για πλέγματα αποχετευτικών αγωγών.

- Φράκτες χιονιού [για στέγες].

- Κιγκλιδώματα για σκάλες.

- Βάσεις για πασσάλους.

- Λεκάνες [οικοδομικές].

- Πλαίσια (κάσες) για πόρτες.

- Βάσεις για άνθη [λιθοδομή].

- Μπαλκονόπορτες.

- Πύλες ισόπεδης διάβασης.

- Σχάρες για φρεάτια απορροής.

- Στηθαία ασφαλείας για οδικές αρτηρίες.

- Ανυψούμενες θύρες.

- Δικτυωτά διαφράγματα.

- Ορθοστάτες ορυχείων.

- Αποχετευτικά φρεάτια επιθεώρησης.

- Περβάζια [παραθύρων].

- Φεγγίτες.

- Πέτρινα παράθυρα.

- Πλακάκια.

- Υπέρθυρα.

- Προστατευτικά δέντρων.

- Αμμόσακοι προστασίας.

- Πλάκες πλέγματος για χλοοτάπητα.

- Πλάκες τεχνητού χλοοτάπητα.

- Πρόβολοι.

- Ανεμοθώρακες (οικοδομές).

- Ανεμογεννήτριες (κατασκευές).

- Δίφυλλες αυτόκλειστες θύρες.

- Θύρες (τμήματά τους -).

- Πλίνθοι αερισμού.

- Αψίδες.

- Μπαλκόνια.

- Θόλοι για οροφές.

- Μπάρες ελέγχου του πλήθους.

- Ράβδοι υποβάθρου.

- Καλύμματα αγωγού.

- Γλυφές.

- Θύρες χώρων στάθμευσης.

- Στρώματα επένδυσης.

- Αυλόπορτες.

- Τυλισσόμενα παραθυρόφυλλα.

- Περιθώρια επιχρίσματος (σοβατεπιά).

- Ψυχρά σπορεία.

- Πύλες (τμήματά τους -).

- Δικτυωτά διαφράγματα (τμήματά τους -).

- Κιγκλιδώματα (τμήματά τους -).

- Προστατευτικά διαχωριστικά στήριξης [εξωτερικά].

- Φατνώματα πόρτας (τμήματά τους -).

- Φράχτες (τμήματά τους -).

- Καπνοδόχοι για οικοδομές (τμήματά τους -).

- Θύρες χώρων στάθμευσης (τμήματά τους -).

- Κλείστρα (τμήματά τους -).

- Θησαυροφυλάκια (τμήματά τους -).

- Παράθυρα με υαλογραφήματα (τμήματά τους -).

- Οροφές (τμήματά τους -).

- Παραπετάσματα (τμήματά τους -).

- Παράθυρα (τμήματά τους -).

- καλύμματα εισόδου.

- Προκατασκευασμένα ή προσυναρμολογημένα δομικά στοιχεία.

- Θησαυροφυλάκια.

- Ρυθμιζόμενες συσκευές.

- Βάσεις [οικοδομές].

- Κατασκευαστικά σύνολα.

- Καπνοδόχοι.

- Στήλες.

- Στηθαία ασφαλείας.

- Προστατευτικά στοιχεία.

- Προσυναρμολογημένα κατασκευαστικά σύνολα.

- Προκατασκευασμένα οικοδομικά σύνολα.

- Κλείστρα.

- Τοίχοι.

- Θύρες πρόσβασης.

- Σκέπαστρα εισόδου.

- Σύνολο κεραμιδιών για επικάλυψη στέγης.

- Κατατομές κινητών πλαισίων για παράθυρα και πόρτες.

- Πλίνθοι κατασκευών για υδατοφράχτες.

- Δομοστοιχεία κατασκευών.

- Δομές οικοδομών.

- Διάταξη κάλυψης.

- Μονάδες κάλυψης για επιστρώσεις δαπέδων.

- Πλαίσια κοιλοτοίχων.

- Êεκλιμένοι αγωγοί εκφόρτωσης υλικών κατεδαφίσεως από πλαστικό.

- Πλαίσια επένδυσης γωνιών για στέγες.

- Στοιχεία ένδυσης.

- Κατατομές πλαισίων θυρών.

- Πύλες φραγής.

- Ηλεκτρικές περιφράξεις.

- Στοιχεία για πλαίσια παραθύρων.

- Κατατομές πρόσοψης.

- Παρυφές γεισώματος.

- Στοιχεία περίφραξης.

- Επενδύσεις φινιρίσματος.

- Προστατευτικές σωληνώσεις για καπνοδόχους.

- Μαδέρια δαπέδου.

- Åπίστρωση δαπέδου.

- Πλάκες δαπέδων.

- Δάπεδα.

- Σχάρες με πλέγμα.

- Πήχεις συλλογής χαλικιών.

- Περιβλήματα για την υποδοχή δομικών μονάδων.

- Φατνώματα εσωτερικής διακόσμησης.

- Πλαίσια επένδυσης ενώσεων για στέγες.

- Δικτυωτά πλαίσια.

- Συγκροτήματα συνδέσμων.

- Πλατφόρμες τοποθέτησης.

- Πηχάκια.

- Προφίλ πασσάλων για παράθυρα και θύρες.

- Πολλαπλής χρήσης στηρίγματα.

- Χωρίσματα.

- Διατομές για είδη κλειθροποιίας.

- Πλαίσια για καταστρώματα οδών.

- Αγωγοί οροφής.

- Κατασκευές στεγών.

- Υλικά οροφών.

- Καλύμματα οροφής.

- Άγκιστρα ασφαλείας για στέγες.

- Πλαστικά φύλλα με εξογκώματα ως υλικό κατασκευής.

- Συρόμενα πλαίσια θυρών.

- Çχοαπορροφητικές επιφάνειες.

- Διάταξη περιέλιξης ιμάντα για παραθυρόφυλλα.

- Εξαρτήματα συστημάτων αντιστάθμισης.

- Επιτοίχιες ράβδοι και μέρη αυτών.

- Συγκροτήματα παροχής ύδατος.

- Καλύμματα παραθύρων.

- Διατομές (προφίλ) παραθύρων.

- Σκίαστρα παραθύρων.

- Χαλάκια με συρμάτινο πλέγμα.

- Καλύμματα οροφής με συνδέσμους.

- Çχομονωτικά φράγματα.

- Στυλίσκοι κιγκλιδώματος.

- Πάσσαλοι για αποτροπή στάθμευσης.

- Παιχνιδοτουβλάκια.

- Φατνώματα οροφής.

- Μονάδες απόρριψης για απορρίμματα.

- Διατάξεις πρόσδεσης σκύλων.

- Τμήματα θύρας.

- Στοιχεία για ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις.

- Μέρη φινιρίσματος.

- Καλύμματα απορροής για δάπεδα.

- Μηχανήματα κατανομής φορτίου για πλάκες δαπέδου.

- Οδοφράγματα για πεζούς.

- Πινακίδες κήπου.

- Υποδοχές/βάσεις για πατόξυλα κατασκευών.

- Βραχίονες στήριξης.

- Αντιολισθητικές άκρες σκαλοπατιών.

- Υποστηρίγματα πινάκων.

- Περιφράξεις παιδικής χαράς.

- Ράβδοι ανοίγματος κλαπέτων.

- Προκατασκευασμένες διατομές περιβλημάτων.

- Προκατασκευασμένα κατασκευαστικά μέρη.

- Κατατομές δοκών φορτίου για τυλισσόμενες τέντες.

- Περιφράξεις προστασίας για οικοδομές.

- Χειρολισθήρες.

- Λίθοι πρανών αντιστήριξης.

- Συστατικά μέρη του συστήματος πλακών στέγης.

- Φατνώματα για οροφές.

- Τμήματα περιφράξεων.

- Κατατομές για κατασκευές.

- Ειδικά πετάσματα (οθόνες) ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Κοχλιωτοί φράχτες.

- Κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων.

- Εξοπλισμός δρόμων.

- Ανατρεπόμενες πόρτες.

- Επιστρώσεις δαπέδου και/ή επιστρώσεις τοίχων από βινύλιο.

- Προστατευτικά παραθύρων.

- Διατάξεις αγκύρωσης για αναρτημένες οροφές.

- Σύνδεσμοι για περιφράξεις.

- δομοστοιχεία για κατασκευές.

- Στέψη τοιχωμάτων για πισίνες.

- Προσόψεις θυρών.

- Διατάξεις εισόδου και εξόδου για συστήματα πρόσβασης.

- Εξαρτήματα για πλατφόρμες.

- Σταθερά εξαρτήματα για κατασκευαστικά στοιχεία.

- Υποστηρίγματα δαπέδου.

- Βραχίονες στήριξης για πλαίσια.

- Πλαίσια για κυλιόμενες πόρτες.

- Μετώπες (για κατοικίες).

- Πολυκαναλικές επιτοίχιες μονάδες.

- Περιφράξεις.

- Οδηγοί για παραπετάσματα.

- Κάγκελα.

- Κατατομές για πλαίσια θυρών και παραθύρων.

- Καλύμματα για σταυρόνημα.

- Μπάρες οδικής ασφάλειας.

- Παράθυρα οροφής.

- Στέγαστρα για πισίνες.

- Περιοχές αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.

- Περιοχές αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων.

- Διαχωριστικά πλινθώματα.

- Κουπαστές (για σκάλες).

- Ψευδοδάπεδα.

- Περιστρεφόμενοι πάσσαλοι.

- Βάσεις για τηλεσκόπια.

- Μονάδες διαχωρισμού λωρίδων κυκλοφορίας.

- Δικτυωτά.

- Στοιχεία πέργκολας.

- Στοιχεία συσσωρευτών.

- Στηρίγματα για φράγματα.

- Ενδύματα πλισέ.

- Κατατομές για θύρες.

- Προστατευτικά κιγκλιδώματα.

- Οδικά κιγκλιδώματα.

- Θύρες ασφαλείας.

- Συρόμενες πόρτες.

- Ζευκτά για συστήματα πόρτας υποστέγου.

- Μαρκίζες παραθύρων.

- Στοιχεία σκυροδέματος.

- Φρεάτια επιθεώρησης.