- Γέφυρες [οδοντιατρικές προθέσεις].

- Οδοντιατρικές πλάκες.

- Τεχνητά δόντια.

- Τεχνητά μέλη.

- Βίδες για τεχνητά δόντια.

- Προθέσεις.

- Τεχνητά μάτια.

- Διατάξεις στερέωσης οδοντικών προθέσεων.

- Χειρουργικοί ήλοι.

- Προθέσεις (τμήματά τους -).

- οδοντικά μοσχεύματα.

- τεχνητές οδοντοστοιχίες.

- Προθέσεις.

- Ενδοπροσθέσεις.

- Τεχνητά υλικά αντικατάστασης οστών.

- Εμφυτεύματα.

- Ενδοφθάλμια εμφυτεύματα.

- Εμφυτεύματα ενδοφθάλμιων φακών.

- Ιατρικά εμφυτεύματα.

- Διατάξεις διάτασης κλινικού αυχένα.

- Πλακιδια μεταφορας για π ροσθηκες δοντιων.

- Εμφυτεύματα κερατοειδούς χιτώνα.

- Ορθοπεδικά εμφυτεύματα.

- Ορθοπεδικά οστικά μπλοκ.

- Προθέσεις μαστού.

- Ιατρικές οστέινες πλάκες.

- Διατάξεις οστικών πλακών σταθεροποίησης.

- Οστικά ελάσματα.