- Προβολείς διαφανειών.

- Μηχανές προβολής φιλμ.

- Ταινιών (εικονοσκόπια).

- Εικονοσκόπια διαφανειών.

- Οπισθοπροβολείς.

- Συσκευές προβολής διαφανειών.

- Συσκευές απεικόνισης ακτίνων Χ.

- Συσκευές προβολής και εικονοσκόπια.

- Μηχανές προβολής.

- Προβολείς διαφανειών.

- Εικονοσκόπια.

- Συστήματα οπτικής παρουσίασης.

- Προβολείς εικόνας.

- Θήκες για προβολείς και εικονοσκόπια.

- Συσκευές εκπομπής λέιζερ.

- Συσκευές προβολής μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο).

- Προβολείς οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD).

- Συσκευές προβολής φωτογραφιών.