17.2. Πνευστά όργανα. (2016-01-15)
17.2. Πνευστά όργανα. (2015-11-20)

- Γλωττίδες μουσικών οργάνων.

- Φαγκότο.

- Κόρνα.

- Κλαρινέτα.

- Κόρνες [μουσικά όργανα].

- Κορνέτες [μουσικά όργανα].

- Κόρνες κυνηγιού.

- Φλάουτα.

- Φυσαρμόνικες.

- Όμποε.

- Καζού (πνευστά όργανα).

- Άσκαυλοι (γκάιντες).

- Πνευστά όργανα.

- Οκαρίνες.

- Πίκολα (μικρά φλάουτα).

- Ευφώνια.

- Σαξόφωνα.

- Τρομπόνια.

- Τρομπέτες (μουσικά όργανα).

- Φυσαρμόνικες.

- Ξουν (μουσικά όργανα).

- Χουλούσι (μουσικά όργανα).

- Πνευστά όργανα.

- Αλπικά κέρατα.