- Ρυμοί (τιμόνια) οχημάτων.

- Οχήματα συρόμενα από ζώα.

- Δίτροχα κάρα (αραμπάδες)·.

- Οχήματα ελκόμενα από ζώα.