13.2. Μετασχηματιστές ισχύος, ανορθωτές, μπαταρίες και συσσωρευτές. (2015-11-02)

- Πλέγματα συσσωρευτών.

- Συσσωρευτές, ηλεκτρικοί.

- Ηλεκτρικές μπαταρίες.

- Συσκευές ηλεκτροδότησης για κτηνοτροφικές περιφράξεις·.

- Μετασχηματιστές υποβιβασμού και ανύψωσης.

- Ξηρά στοιχεία.

- Ρυθμιστές τάσης.

- Μετασχηματιστές.

- Πηνία επαγωγής.

- Δοχεία συσσωρευτή.

- Πηνία ανάφλεξης για κινητήρες.

- Πλάκες συσσωρευτή.

- Ανορθωτές ρεύματος.

- Αντλίες απ' ευθείας δράσης·.

- Συσκευές φόρτωσης συσσωρευτή.

- Μπαταρίες για τηλέφωνα.

- Κιβώτια συσσωρευτή (μπαταρίας) για φορητά τηλέφωνα.

- Ηλεκτρικές μπαταρίες (τμήματά τους -).

- Μπαταρίες για φορητή συσκευή.

- προσαρμογείς μπαταρίας.

- φορτιστές μπαταρίας.

- Μετασχηματιστές, ανορθωτές, μπαταρίες και συσσωρευτές.

- Κιβώτια μπαταριών.

- Πλάκες μπαταρίας.

- Περιβλήματα για συσσωρευτές.

- Περιβλήματα για μετασχηματιστές ισχύος.

- Υποδοχές φόρτισης.

- Ηλεκτρικοί φορτιστές.

- Ηλεκτρικοί φορτιστές για τηλέφωνα.

- Συσκευές ηλεκτροκίνησης για περιφράξεις.

- Μονάδες τροφοδοσίας ισχύος.

- Μετασχηματιστές ισχύος.

- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

- Σταθμοί παραγωγής εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος (AC/DC).

- Συσσωρευτές.

- Εναλλάκτες.

- Συσκευές για την επαναφόρτιση μπαταριών.

- Συσκευές μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.

- Μπαταρίες.

- Μπαταρίες (αντικαθιστάμενες) για φορητή συσκευή.

- Συστοιχίες μπαταριών.

- Πακέτα μπαταριών για φορητά ηλεκτρικά εργαλεία.

- Περιβλήματα για συσκευές υψηλής τάσεως.

- Φορτιστές.

- Διατάξεις φόρτισης.

- Μονάδες φόρτισης.

- Επιτραπέζιοι φορτιστές.

- Διατάξεις συγκράτησης και επαναφόρτισης μπαταριών.

- Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

- Ποδόλουτρα με χρήση ηλεκτρόλυσης.

- Μονάδες αναστροφέων.

- Αντιστροφείς-φορτιστές.

- Αντιστροφείς.

- Επίπεδες βάσεις ηλεκτροδίων μπαταριών.

- Ακροδέκτες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

- Ηλιακοί φορτιστές.

- Καλύμματα για μπαταρίες.

- Στοιχεία μπαταρίας.

- Πακέτα μπαταριών.

- Ìπαταρίες σε σχήμα κουμπιού.

- Φορτιστές για κινητά τηλέφωνα.

- Σταθμοί φόρτωσης.

- Μέσα ολίσθησης.

- Ηλεκτρικές επιφάνειες.

- Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές.

- Ηλεκτρονικές συσκευές μετατροπής ενέργειας.

- Περιβλήματα για μπαταρίες.

- Περιβλήματα για φορτιστές μπαταριών.

- Γεννήτριες πολλαπλών χρήσεων.

- Πολλαπλές πρίζες.

- Σταθμοί επαναφόρτισης για ηλεκτρονικές διατάξεις.

- Ανασυνδυαστές.

- Μετατροπέας της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.

- Θήκες για μπαταρίες.

- Βάση για φορτιστή.

- Ταλαντωτές.

- Εφεδρικές διατάξεις τροφοδοσίας ισχύος.

- Συγκρότημα μπαταριών.

- Συστοιχίες μπαταριών για συσκευές φόρτισης.

- Φορτιστές για ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες.

- Μετατροπείς.

- Διατάξεις επαναφόρτισης.

- Σταθμοί παραγωγής-αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας.

- Θερμοσυσσωρευτές.

- Θάλαμοι μπαταριών.

- Ηλιακοί συσσωρευτές.

- Σταθμοί επαναφόρτισης οχημάτων.