- Μηχανές (ζεστού αέρα).

- Εξαερωτήρες για κινητήρες.

- Περιβλήματα κιβωτίου ταχυτήτων.

- Κύλινδροι κινητήρων.

- Σιγαστήρες εξαγωγής.

- Έμβολα κινητήρα.

- Προωθητικοί κινητήρες.

- Κινητήρες.

- Δρομείς στροβίλου.

- Σιγαστήρες για κινητήρες.

- Στάτορες στροβίλου.

- Στρόβιλοι.

- Σπινθηριστές (μπουζί) για κινητήρες.

- Ρυθμιστές ανάφλεξης για κινητήρες.

- Ατμομηχανές.

- Θερμαντήρες κινητήρα.

- Ηλεκτρονικά κιβώτια για κινητήρες.

- Μονάδες κινητήρα.

- Σιγαστήρες για κινητήρες.

- Βαλβίδες για κινητήρες.

- Συσκευές αερισμού για κινητήρες.

- Κινητήρες (τμήματά τους -).

- Πολλαπλές.

- Στροβιλοσυμπιεστής.

- Κινητήρες (τμήματά τους -).

- Κινητήρες.

- Περιβλήματα για μηχανές.

- Περιβλήματα για κινητήρες.

- Περιβλήματα για στροβιλοκινητήρες.

- Κινητήρες.

- Ρυθμιστές για μηχανές.

- Σιγαστήρες.

- Σπινθηριστές (μπουζί).

- Συσκευές συγκέντρωσης αέρα.

- Περιέκτες φίλτρων αέρα για κινητήρες.

- Καλύμματα κινητήρα.

- Ασπίδες θερμότητας για μηχανές.

- Τροχοί κύλισης.

- Κινητήρας εσωτερικής καύσης.

- Εκκινητήρες μηχανών.

- Λειτουργικά τμήματα.

- Σωλήνες αναρρόφησης.

- Κιβώτια για μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης για εξωλέμβιους κινητήρες.

- Διατάξεις εξοικονόμησης αερίου για κινητήρες εσωτερικής καύσης.

- Συγκροτήματα μαγνητικών βαλβίδων για αντλίες έγχυσης καυσίμων.

- Εξωλέμβιοι κινητήρες.

- Στοιχεία ανάρτησης (για συζεύξεις).

- Σωλήνες απορρόφησης για μηχανές.

- Καταλύτες.

- Κιβώτιο οδοντωτών τροχών.

- Διατάξεις εξοικονόμησης αερίου για πολλαπλές εισαγωγής.

- Κινητήρες βενζίνης.

- Ενδιάμεσος άξονας για αντλίες λίπανσης.

- Αντιστροφείς για ηλεκτρικούς κινητήρες.

- Μειωτήρες.

- Ραβδωτό περίβλημα για αντλία λίπανσης (μέρος αυτού).

- Οδοντωτοί τροχοί.