24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2016-02-15)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2016-02-15)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2016-02-15)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2016-01-25)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2016-01-13)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)
24.1. Συσκευές και εξοπλισμός για ιατρούς, νοσοκομεία και εργαστήρια. (2015-12-02)

- Επιταχυντές σωματιδίων.

- Συσκευές αιματολογικής ανάλυσης.

- Συσκευές αναισθησίας.

- Εξοπλισμός απολύμανσης εσωτερικών χώρων.

- Ηχόμετρα.

- Κλίβανοι αποστείρωσης (αυτόκαυστα) [ιατρικοί].

- Συσκευές και εξοπλισμός οφθαλμολογικών εξετάσεων.

- Θερμοκοιτίδες για νεογνά·.

- Συσκευές χαλάρωσης [για ιατρική χρήση].

- Οδοντιατρικές συσκευές [σταθερές].

- Διαφράγματα (συμπίεσης) [συσκευές ακτίνων Χ.

- Συσκευές διαθερμίας.

- Τρυπάνια [οδοντιατρικά].

- Νοσοκομεία (Σταθερές συσκευές και εξοπλισμός για).

- Συσκευές ακτινοβολίας.

- Εργαστήρια (Σταθερές συσκευές και εξοπλισμός για).

- Λαμπτήρες υπεριωδών ακτίνων για ιατρικές χρήσεις.

- Ιατρικές συσκευές (σταθερές) και ιατρικός εξοπλισμός (σταθερός).

- Ιατρούς (Σταθερές συσκευές και εξοπλισμός για).

- Μικροτόμοι.

- Σκηνές (τέντες) οξυγόνου.

- Οζονιστήρες για ιατρική χρήση.

- Πιστόλια ψεκασμού για οδοντίατρους.

- Αναρροφητήρες σάλιου [οδοντιατρικοί].

- Συσκευές παραγωγής ακτίνων Χ.

- Σωλήνες ακτίνων Χ.

- Συσκευές ανάνηψης.

- Συσκευές αποστείρωσης για ιατρική χρήση.

- Συσκευές εφίδρωσης για ιατρική χρήση.

- Συσκευές υστερεκτομής·.

- Δονητές για οδοντιάτρους.

- Θάλαμοι απολύμανσης και αποστείρωσης.

- Αναισθητικές μάσκες.

- Συσκευές θερμοθεραπείας·.

- Φασματογραφικές διατάξεις μάζας.

- Χειρουργικά τραπέζια.

- Συσκευές θερμοθεραπείας.

- Συσκευές μετάγγισης και δειγματοληψίας αίματος.

- Χρωματογράφοι.

- Διάγνωσης (Συσκευές και εγκαταστάσεις ιατρικής ή εργαστηριακής).

- Συσκευές άσκησης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Συσκευές φυσικοθεραπείας.

- Σπειρόμετρα για ιατρικές χρήσεις.

- Θάλαμοι αποστείρωσης και απολύμανσης.

- Επωαστικοί θάλαμοι [ιατρικές συσκευές].

- Συσκευές ιατρικής αποκατάστασης.

- Θεραπευτικές συσκευές υπεριωδών ακτίνων.

- Διασπορείς.

- Συσκευές φωτοθεραπείας [για ιατρική χρήση].

- Ιατρικές συσκευές (σταθερές) και ιατρικός εξοπλισμός (σταθερός) (τμήματά τους -).

- Συσκευές παραγωγής ακτίνων Χ (τμήματά τους -).

- Συσκευές για άτομα με ειδικές ανάγκες (τμήματά τους -).

- Αναρροφητήρες (τμήματά τους -).

- καθοδικές λυχνίες.

- Ιατρικοί, νοσοκομειακοί, εργαστηριακοί εξοπλισμοί και συσκευές.

- Αναρροφητήρες σάλιου.

- Συσκευές φωτοθεραπείας.

- Βάσεις δίσκων.

- Αναρροφητήρες.

- Καρδιοεξοπλισμός.

- Συσκευές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Επωαστές.

- Μικροτόρνοι για χειρουργική χρήση.

- Χειρουργικές καρέκλες.

- Καθίσματα χειρουργείου.

- Συσκευές δειγματοληψίας.

- Συσκευές δερματοθεραπείας.

- Συσκευές αποστείρωσης.

- Συσκευές δοκιμής.

- Θεραπευτικές συσκευές.

- Εξαρτήματα για συσκευή περίθαλψης [ιατρικής].

- Συσκευές διέγερσης του φλεβικού συστήματος.

- Συσκευή διέγερσης του νευρικού συστήματος.

- Συσκευές ανάλυσης σωματικού λίπους με ζυγαριά.

- Τριχοειδείς διατάξεις.

- Διατάξεις για καρδιολογική τηλεπαρακολούθηση.

- Πίνακες χειρισμού και/ή οθόνες για ιατρικές συσκευές.

- Συστοιχίες δοχείων καλλιέργειας.

- Οδοντιατρικός εξοπλισμός.

- Ηλεκτροκαρδιογράφοι.

- Κασέτες ηλεκτροφόρησης.

- Ενδοτραχειακοί σωλήνες.

- Θεραπευτικές συσκευές για πόδια.

- Εγκαταστάσεις για τον τομέα της υγείας.

- Θερμαντικοί θάλαμοι.

- Διατάξεις ανάρτησης για ενδοφλέβιο εξοπλισμό.

- Συσκευή για διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων.

- Εργαστηριακές συσκευές.

- Συσκευή μέτρησης για διαγνωστική συσκευή υπερήχων.

- Μετρητές για ολοκληρωμένα συστήματα διαγνωστικής εξέτασης.

- Συσκευές οξυγόνου.

- Διατάξεις πλύσης με φυσιολογικό διάλυμα.

- Στηρίγματα πιπέτας.

- Βάσεις για σιφώνια.

- Φορητοί αναγνώστες εξωτερικού ογκολογικού δοσιμέτρου.

- Αισθητήρες αναρρόφησης ρινικών εκκρίσεων.

- Εξοπλισμός αποκατάστασης.

- Επεξεργαστές δειγμάτων.

- Συσκευές θεραπείας του δέρματος.

- Τραπέζια για ακτινολογικές εξετάσεις.

- Χαλάκια για θεραπεία και βελονισμό.

- Συσκευές επεξεργασίας για ενδοσκόπια.

- Συσκευές με υπεριώδεις ακτίνες.

- Συσκευές σκλήρυνσης με υπεριώδεις ακτίνες.

- Συσκευές ακτίνων Χ.

- Συσκευές και εξοπλισμός για χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς.

- Αυτόματοι ουροσυλλέκτες.

- Μέρος βιοχημικής συσκευής ανάλυσης.

- Βιοενεργητικό σύστημα ταλάντωσης.

- Συστήματα κλινικής εφαρμογής για τη διαχείριση φαρμάκων και τροφών.

- Κλίνες τοκετού.

- Σταθμοί εργασίας συστημάτων οδοντιατρικού εργαστηρίου.

- Διατάξεις για ηλεκτροϊατρικές συσκευές υπερήχων για γναθοπροσωπικές εφαρμογές.

- Διαγνωστικά όργανα και συσκευές.

- Συσκευές αιμοκάθαρσης.

- Συσκευές απολύμανσης.

- Προσομοιωτές αυγής/σούρουπου.

- Ôεμάχια προσαρμογής για εργαστηριακές θερμαντικές επιφάνειες.

- Εργαλείο για ηλεκτροϊατρικές συσκευές υπερήχων για τη θεραπεία δερματικού έλκους.

- Ενθέματα για τεμάχια προσαρμογής για εργαστηριακές θερμαντικές επιφάνειες.

- Ενδοστοματικές μηχανές λήψης.

- Συσκευές μέτρησης για διαγνωστικές συσκευές υπερήχων.

- Ιατρικός και εργαστηριακός εξοπλισμός.

- Ιατρικές συσκευές.

- Ιατρικές συσκευές εγγραφής δεδομένων εικόνας.

- Ρομπότ για ιατρική χρήση (μέρος αυτών).

- Οθόνες ελέγχου της χορήγησης φαρμάκων.

- Μικροκαλοριμετρικά τριβλία.

- Συσκευές συγκέντρωσης οξυγόνου για εισπνοή και καλλυντική χρήση.

- Συσκευές πολυμερισμού.

- Ανταλλακτικό σετ πλήρωσης για ορθοπεδική διάταξη.

- Προστατευτικά στοιχεία όρασης.

- Διαλογείς για ιατρικές συσκευές εγγραφής δεδομένων εικόνας.

- Χειρουργικές συσκευές.

- Συσκευές υπερήχων για οδοντιατρική χρήση.

- Θεραπευτική διάταξη δόνησης.

- Εξατμιστήρες για πτητικές ουσίες.

- Συσκευές ακτίνων Χ για ιατρική περίθαλψη.

- ανατομικοί αισθητήρες.

- Συσκευές μέτρησης της απώλειας ακοής.

- Συσκευές για τη θεραπεία και φροντίδα των μυών.

- Σωλήνες συσκευής αναρρόφησης.

- Καθίσματα τοκετού.

- Συσκευές ανάλυσης σωματικού λίπους.

- Αποστειρωτής για θήλαστρα.

- Φυσίγγια για συσκευές υποβοήθησης της αναπνοής.

- Θήκες για συσκευές δοσολογίας.

- Γυναικολογικές εξεταστικές καρέκλες.

- Χημικά δοχεία.

- Βάσεις (ράφια) για δέσμη σωλήνων.

- Δοχεία για ιατρική χρήση.

- Κάλυμμα πλαισίου διάταξης για δωμάτιο νοσοκομείου.

- Διατάξεις για την εκπομπή πτητικών ουσιών.

- Συσκευές μέτρησης καρδιακών παλμών.

- Διατάξεις θέρμανσης του ανθρώπινου σώματος.

- Διαγνωστικές συσκευές προοριζόμενες για ιατρική χρήση.

- Κασέτες ψηφιακής ακτινογραφίας.

- Διαστολείς.

- Σταθμοί υποδοχής κασετών ακτινογραφίας.

- Ηλεκτρικοί αποστειρωτές ατμού.

- Συσκευές ηλεκτροδιέγερσης.

- Εξεταστικοί καναπέδες.

- Καυστήρες αερίου για εργαστήρια.

- Μηχανές καρδιακού παλμού.

- Συσκευές υδροθεραπείας [ιατρικές συσκευές].

- Συσκευές έγχυσης ορού.

- Αντλίες ινσουλίνης.

- Ιατρικές συσκευές.

- Ìονάδα ιατρικής περίθαλψης.

- Ìuscle stimulators.

- Εξοπλισμός πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

- Συσκευές τομογραφίας με εκπομπή ποζιτρονίων.

- Συσκευές ελέγχου μέσω συμπίεσης για δυναμικά στρώματα.

- Παλμογεννήτριες.

- Εξοπλισμός αποκατάστασης.

- Διατάξεις δειγματοληψίας.

- Πλινθία (τσιπ) ανίχνευσης για βιοχημικούς αναλυτές.

- Δοχεία δειγμάτων.

- Διαχυτήρες.

- Μηχανές καθαρισμού ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων.

- Βάσεις για το σαγόνι.

- Συσκευές κρυοθεραπείας.

- Θερμαντικές πλάκες εργαστηρίου.

- Μάσκες για αναπνευστήρες.

- Ιατρικές διατάξεις υπερηχητικής παρακολούθησης.

- Κλίνες εξετάσεων.

- Ρινικές διεπαφές.

- Διατάξεις αποθήκευσης και παροχής οξυγόνου.

- Συσκευές ακτινογραφίας για οδοντιατρική χρήση.

- Χειρουργικοί δίσκοι.

- Θεραπευτικές διατάξεις.

- Συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών.

- Βιοχημικοί αναλυτές.

- Κλινικοί αναλυτές.

- Συστήματα ελέγχου για ιατρική χρήση.

- Συσκευές θερμικής επεξεργασίας.

- Βάσεις στήριξης για ιατρικό εξοπλισμό υπερήχων.

- Λαρυγγικές μάσκες.

- Ιατρικές συσκευές παρακολούθησης.

- Ιατρικός εξοπλισμός υπερήχων.

- Διατάξεις παρακολούθησης ασθενών.

- Συσκευές θεραπείας.

- Συσκευές απεικόνισης με ακτίνες Χ.