- Κόπανοι (χώματος) [εργαλεία χειρός].

- Κόπανοι [εργαλεία χειρός].

- Ξυλόσφυρες.

- Σφυριά [εργαλεία].

- Σφύρες πεπιεσμένου αέρα.

- Ύπεροι (κόπανοι) [εργαλεία].

- Σφύρες επιδιόρθωσης λαμαρινών·.

- Λιθόσφυρες·.

- Σφυριά ήλωσης.

- Σφυριά [εργαλεία] (τμήματά τους -).

- Σφυριά και άλλα ανάλογα εργαλεία και όργανα.

- Σφαιρικά σφυριά.

- Σφυριά υποστήριξης.

- Διχαλωτά σφυριά.

- Κεφαλές σφύρας.

- Φυσίγγια για μύτες κοχλιοστροφίου.

- Σφύρες κατεδάφισης.

- Λαβές για σφυριά και άλλα παρόμοια εργαλεία.

- Σφύρες θραύσης οδοστρωμάτων.

- Εργαλεία για πριτσίνια.

- Φορητά ηλεκτρικά σφυριά.