- Γλύφανα.

- Δράπανα.

- Τρυπάνια [μεταλλείων].

- Σκαπάνες (εργαλεία χειρός).

- Σκαλιστήρια (τσάπες) [εργαλεία χειρός].

- Αξίνες (σκαπάνες).

- Εργαλεία εκσκαφής.

- Τρυπάνια χειρός.

- Εργαλεία διάτρησης.

- Μηχανές εκγλύφανσης (φρεζαρίσματος) [χειροκίνητες].

- Εργαλεία εκγλύφανσης.

- Εκγλύφανα (φρέζες) [εργαλεία].

- Τσαπιά [εργαλεία].

- Τρυπάνια [εργαλεία].

- Τρυπάνια (λοξότμησης).

- Φτυάρια [εργαλεία].

- Τρυπάνια.

- Σκαπάνες [εργαλεία χειρός].

- Αξίνες.

- Πέλεκεις (τσεκούρια) πάγου.

- Σκαλιστήρια.

- Τρυπάνια τοίχου [εργαλεία].

- Ξυλουργικά τρύπανα [εργαλεία].

- Μικροτρύπανα.

- Εργαλεία μεταφύτευσης (απορρίζωσης) φυτών.

- Σουβλιά.

- Σκαπάνες (τσάπες).

- Δικράνια για σκάλισμα.

- Τοξοτρύπανα (χειροτρύπανα).

- Γλύφανα κωνικής διευρύνσεως/λοξότμησης.

- Κεφαλές διεύρυνσης οπών·.

- Φτυάρια χιονιού.

- Κασμάδες.

- Κρουστικά δράπανα.

- Εργαλεία εκσκαφής (τμήματά τους -).

- Εργαλεία διάτρησης (τμήματά τους -).

- Πέλεκεις (τσεκούρια) πάγου (τμήματά τους -).

- Τρυπάνια (τμήματά τους -).

- Εργαλεία και όργανα γεώτρησης, διάνοιξης με φρέζα ή εκσκαφής.

- Τρυπάνια γωνίας.

- Εργαλείο για φύτεμα.

- Δικράνι για σκάλισμα.

- Οδηγοί τρυπάνου.

- Τρυπάνια.

- Ηλεκτρικά τρυπάνια.

- Ατέρμονας κοχλίας εδάφους.

- Χειροκίνητες καλλιεργητικές μηχανές.

- Χειροκίνητα δίκρανα.

- Μηχανές κοπής χορτοτάπητα.

- Εργαλεία εκρίζωσης ζιζανίων (βοτανίσματος).

- Τρυπάνια με μπαταρία.

- Κοπτικό διάτρησης.

- Σφυροτρύπανα.

- Κρουστικά τρυπάνια.

- Φορητά τρυπάνια.

- Φορητά ηλεκτρικά διατρητικά μηχανήματα.

- Μανδρέλια (τσοκ) για φερόμενα εργαλεία.

- Δράπανα για κολώνες.

- Σφυροτρύπανα.

- Λαβές για φτυάρια χιονιού.

- Πένα λείανσης.

- Φορητoί ηλεκτρικοί μεταδότες κίνησης.

- Φορητά ηλεκτρικά σφυροτρύπανα.

- Λαβές για φτυάρια χιονιού.

- Διατάξεις στήριξης για στρεφόμενους άξονες.

- Δράπανα συμπίεσης.

- Ηλεκτρικά σφυριά.

- Κοπτικά διάτρησης.