23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-15)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-09)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-09)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-02)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-02)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-02)
23.3. Εξοπλισμός θέρμανσης. (2016-02-02)

- Αναφλεκτήρες για καυστήρες αερίων καυσίμων.

- Πύραυνα (μαγκάλια).

- Καυστήρες [θέρμανσης].

- Πλαίσια για συστήματα θέρμανσης·.

- Εξοπλισμός θέρμανσης.

- Εγκαταστάσεις θέρμανσης για την κτηνοτροφία ή τις καλλιέργειες.

- Θερμαντήρες ύδατος [φυσικό αέριο].

- Θερμαντήρες ύδατος [ηλεκτρικoí].

- Θερμοφόρες.

- Εστίες (τζάκια) φυσικού αερίου.

- Εστίες (τζάκια) (εσωτερικού χώρου).

- Διαφράγματα προστασίας από φλόγες για συστήματα θέρμανσης·.

- Κλίβανοι για πήλινα είδη.

- Κλίβανοι υαλοτεχνίας·.

- Φούρνοι [βιομηχανικοί].

- Ατμολέβητες για θέρμανση.

- Πυρηνικοί αντιδραστήρες.

- Θερμάστρες [θέρμανσης].

- Θερμαντικά σώματα.

- Ρυθμιστές ελκυσμού αέρος για εστίες (τζάκια).

- Θερμαντήρες για σάουνες.

- Ρυθμιστές (ελκυσμού αέρος) [θέρμανσης].

- Εγχυτήρες (μπεκ) για καυστήρες αερίου.

- Θερμαντήρες μπάνιου.

- Κλίβανοι πλίνθων και κεραμιδιών.

- Φούρνοι αρτοποιίας.

- Κάμινοι χύτευσης [ηλεκτρικοί].

- Γεννήτριες ζεστού αέρα.

- Σχάρες εστίας.

- Υπέρυθροι λαμπτήρες για θέρμανση.

- Ατομικές στήλες.

- Σωλήνες εισαγωγής για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.

- Συσκευές εμφύσησης για πνευμοθώρακες·.

- Υγραντήρες αέρα για σώματα κεντρικής θέρμανσης.

- Κρουνοί εξαέρωσης για σώματα κεντρικής θέρμανσης.

- Λυχνίες (καυστήρες) Bunsen.

- Πίνακες ελέγχου για θερμαντήρες μπάνιου.

- Θερμοπομποί.

- Καπναγωγοί εστιών μαγειρέματος.

- Κλίβανοι.

- Εστίες θέρμανσης.

- Συσκευές ανάκτησης θερμότητας.

- Λέβητες θέρμανσης.

- Ηλιακοί θερμοσυσσωρευτές.

- Θερμαντήρες εξωτερικού χώρου.

- Εστίες κήπου.

- Εστίες (τζάκια) (εσωτερικού χώρου) (τμήματά τους -).

- Εγκαταστάσεις θέρμανσης (τμήματά τους -).

- Εστίες (τζάκια) φυσικού αερίου (τμήματά τους -).

- Καυστήρες [θέρμανσης] (τμήματά τους -).

- Θερμαντήρες (τμήματά τους -).

- Εγκαταστάσεις θέρμανσης.

- Υγραντήρες αέρα για εξοπλισμό θέρμανσης.

- Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα.

- Συστήματα ψύξης.

- Εστίες (τζάκια).

- Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

- Αντλίες θερμότητας.

- Θερμαντήρες.

- Συστήματα θέρμανσης.

- Αναφλεκτήρες [εξοπλισμός θέρμανσης].

- Εγχυτήρες (μπεκ) καυστήρων.

- Κλίβανοι.

- Φούρνοι.

- Ρυθμιστές [εξοπλισμός θέρμανσης].

- Ηλιακοί συλλέκτες.

- Ηλιακοί επίπεδοι συλλέκτες.

- Θερμαντήρες ύδατος.

- Αντλίες θερμότητας με χρήση νερού.

- Βοηθητικές εγκαταστάσεις θέρμανσης.

- Επενδύσεις για θερμαντικά σώματα.

- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες.

- Μαγκάλι (φορητό ανοιχτό τζάκι).

- Καπναγωγοί εστιών μαγειρέματος.

- Στοιχεία θέρμανσης (για πατώματα).

- Καυστήρες αερίου.

- Εγκαταστάσεις καύσης φυσικού αερίου.

- Φλογοαυλοί αερίου.

- Λέβητες ζεστού νερού.

- Θερμαντήρες υπέρυθρων ακτίνων.

- Λαμπτήρες υπερύθρων.

- Στιγμιαίοι θερμαντήρες νερού.

- Προσόψεις με χειριστήρια για θερμαντικά σώματα (θέρμανση).

- Καλύπτρες καυστήρα για επιφάνειες μαγειρικής και κουζίνες αερίου.

- Καλύμματα ηλιακής θέρμανσης για πισίνες.

- Ατμολέβητες.

- Καυστήρες αχύρου.

- Μονάδες θερμικής σκλήρυνσης.

- Θερμοστατικές κεφαλές.

- Θερμοστατικές βαλβίδες για θερμαντικά σώματα.

- Διαχυτήρες αέρα.

- Συσσωρευτές για εγκαταστάσεις θέρμανσης και παροχής ύδατος.

- Πίνακες ελέγχου για συστήματα θέρμανσης.

- Πόρτες για εντοιχιζόμενους φούρνους ατμού.

- Ηλεκτρικά πλαίσια για το στέγνωμα των πετσετών.

- Σχάρες εστίας.

- Εστίες εξωτερικού χώρου.

- Εστίες (τζάκια) με ειδικά σχεδιασμένη πρόσοψη ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

- Εντοιχιζόμενοι φούρνοι ατμού.

- Θερμικοί εναλλάκτες.

- Θερμαντικά σώματα-στεγνωτήρες πετσετών.

- Συσκευές θέρμανσης.

- Λαμπτήρες υπερύθρων για εγκαταστάσεις θέρμανσης.

- Σώμα κεντρικής θέρμανσης.

- Κάδος για σάουνα.

- Σώμα με πλάκες για εγκαταστάσεις θέρμανσης και παροχής ύδατος.

- Ηλιακοί επίπεδοι συλλέκτες.

- Υποστηρίγματα θερμάστρας (συσκευές θέρμανσης).

- Θερμαντήρες πετσετών.

- Βαλβίδες για θερμαντικά σώματα.

- Θερμάστρες καύσης ξύλων.

- Λέβητες.

- Εναλλάκτης θερμότητας συμπύκνωσης.

- Κυλινδρικά καλάθια για στάχτες τζακιού.

- Ηλεκτρικές θερμάστρες.

- Εστίες τζακιών.

- Φούρνοι για κήπους.

- Λέβητες αερίου.

- Συσκευές θέρμανσης.

- Μέρη αντλιών θερμότητας.

- Θερμαινόμενες επιφάνειες.

- Υλικά θέρμανσης.

- Δέκτες υπερύθρων ακτινών για στεγνωτήρες πετσετών.

- Συστήματα προστασίας για θερμαντικά σώματα.

- Πυρίμαχες μονάδες.

- Σόμπες.

- Ηλεκτρικές εστίες.

- Κλίβανοι διατήρησης υψηλής θερμοκρασίας.

- Θάλαμοι υπερύθρων.

- Φορητοί φούρνοι φωτιάς.

- Θερμαντήρες.

- Σώματα θέρμανσης με νερό.

- Αερόθερμα.

- Τζάκια (για εξωτερικούς χώρους).