23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)
23.2. Είδη υγιεινής. (2016-02-08)

- Θάλαμοι καταιονητήρα (ντους).

- Συσκευές μπάνιου για την παροχή θερμού αέρα.

- Μπανιέρες.

- Λουτήρες (μπανιέρες) για θερμόλουτρα.

- Λουτήρες για μωρά.

- Εξοπλισμός για ατμόλουτρα.

- Πυγολουτήρες (μπιντέδες).

- Μονάδες υγιεινής [επίσης για νοσοκομεία].

- Νεροχύτες.

- Τάπες νεροχύτη.

- Δεξαμενές υδρώθησης.

- Διατάξεις απόπλυσης (καζανάκια) για αποχωρητήρια.

- Καλύμματα για καθίσματα λεκάνης τουαλέτας.

- Λεκάνες αποχωρητήριων.

- Διανομείς χαρτιού τουαλέτας.

- Διανομείς σαπουνιών.

- Διανομείς χάρτινων πετσετών καθαρισμού.

- Καταιονητήρες (ντους).

- Κεφαλές καταιονισμού για ντους.

- Νεροχύτες.

- Φρεάτια (βόθροι), σταθερά ή κινητά.

- Σηπτικές δεξαμενές.

- Εγκαταστάσεις υγιεινής.

- Αποχωρητήρια.

- Υποδοχές για σαπούνια.

- Συσκευές ατμόλουτρου φινλανδικού τύπου (σάουνα).

- Διανομείς υγρού σαπουνιού για τα χέρια.

- Σιφώνια για συσκευές υγιεινής.

- Συσκευές εφίδρωσης (μη ιατρικές).

- Θήκες χαρτιού τουαλέτας.

- Λεκάνες τοίχου για ουρητήρια [δημόσια].

- Αποχωρητήρια.

- Καθίσματα τουαλέτας.

- Νιπτήρες.

- Θήκες για βούρτσες τουαλέτας·.

- Φορητοί θάλαμοι τουρκικών λουτρών (χαμάμ).

- Σιφώνια αποχέτευσης.

- Πλωτήρες για καζανάκια τουαλέτας.

- Διηθητήρια νεροχύτη.

- Υποδοχές για ποτήρια [για το μπάνιο].

- Ράφια για το μπάνιο (εκτός επίπλων).

- Υποδοχές για πετσέτες [εξοπλισμός υγιεινής].

- Δεξαμενές με μόνωση [για χαλάρωση].

- Συσκευές μετάγγισης για τον καθαρισμό λυμάτων.

- Θήκες αποσμητικών [για είδη υγιεινής].

- Νιπτήρες.

- Λεκάνες λουτρού.

- Στόμια υπερχείλισης.

- Τάπες για νεροχύτες.

- Βάσεις ντουζιέρας.

- Προσαρμογείς καθισμάτων τουαλέτας για μωρά.

- Εγκαταστάσεις καθαρισμού ύδατος.

- Λεκάνες νιπτήρων.

- Θάλαμοι καταιονητήρα (ντους) (τμήματά τους -).

- Τάπες νεροχύτη (τμήματά τους -).

- Καταιονητήρες (ντους) (τμήματά τους -).

- Καθίσματα τουαλέτας (τμήματά τους -).

- Μονάδες φύλαξης για το μπάνιο.

- Θάλαμοι καταιονητήρα.

- Παραπετάσματα καταιονητήρα.

- Διανεμητές για δοχεία υγρών.

- Βάσεις ντουζιέρας.

- Διατάξεις απόπλυσης (καζανάκια) για αποχωρητήρια (τμήματά τους -).

- Διανομείς ρολών χαρτιού υγείας (τμήματά τους -).

- Κεφαλές καταιονισμού για ντους (τμήματά τους -).

- ιαματικά λουτρά.

- Εγκαταστάσεις υγιεινής.

- Λεκάνες.

- Συσκευές μπάνιου.

- Εξοπλισμός μπάνιου.

- Διανεμητές [είδη υγιεινής].

- Αποχετευτικοί αγωγοί.

- Υποδοχείς εξοπλισμού υγιεινής.

- Στόμια εκροής.

- Φορητά καθίσματα τουαλέτας για παιδιά.

- Εξοπλισμός υγιεινής.

- Κεφαλές καταιονισμού [είδη υγιεινής].

- Προσαρμογείς καθισμάτων τουαλέτας.

- Καθίσματα τουαλέτας για παιδιά.

- Μονάδες τουαλέτας.

- Λουτήρες (μπανιέρα).

- Χειρολαβές μπάνιου.

- Εξαρτήματα για μπάνια.

- Λουτήρες (μπανιέρες).

- Υποδοχές για οδοντόβουρτσες.

- Δοχεία για απόβλητα ούρα-κόπρανα.

- Πίνακες ελέγχου δεξαμενών υδρώθησης.

- Πλάκες ελέγχου για καζανάκια.

- Διατάξεις απολύμανσης για ποδόλουτρα.

- Διανομείς για απορροφητικά προϊόντα από χαρτί.

- Εξαρτήματα για στρόφιγγες.

- Áποχωρητήριο.

- Λουτήρες για ποδόλουτρα.

- Τηλέφωνα ντουζιέρας.

- Υποστηρίγματα για το μπάνιο.

- Υποδοχές για ρολά.

- Νεροχύτες κουζίνας.

- Αποχωρητήρια.

- Επενδύσεις για ιαματικά λουτρά.

- Δοχεία νυκτός σε μορφή καθίσματος.

- Στοιχεία ελέγχου στη στεφάνη λουτήρων εξοπλισμένων με σύστημα δημιουργίας δίνης.

- Υποδοχές για ρολά.

- Εξαρτήματα υγιεινής.

- Εξαρτήματα υγιεινής.

- Είδη υγιεινής για ντουσιέρες.

- Μονάδες υγιεινής για ασθενοφόρα.

- Συνδυασμοί καταιονητήρων (υγιεινής).

- Απορροή του ντους.

- Κεφαλή καταιονητήρα (ντους).

- Εγκαταστάσεις καταιονητήρα.

- Στηρίγματα καταιονητήρα (ντουσιέρας).

- Μονάδες καταιονητήρων.

- Καταιονητήρες υγιεινής.

- Σκάφες.

- Βάσεις για νιπτήρες.

- Λεκάνες τουαλέτας.

- Διανομείς χαρτιού υγείας.

- Τουαλέτες με καζανάκια.

- Διανομείς πετσετών.

- Ουρητήρες.

- Στήλες υδρομασάζ.

- Αυτόματες συσκευές απολύμανσης για τα χέρια.

- Πλήρης ψηκτροθήκη.

- Θήκες για οδοντόβουρτσες.

- Τουαλέτες για κάμπινγκ (κατασκήνωση).

- Σύνδεσμοι για εγκαταστάσεις πλυσίματος, κυρίως για εύκαμπτους σωλήνες ντους.

- Δίσκοι διακόσμησης για καμπίνες καταιονητήρα.

- Διανομείς ρολών χαρτιού υγείας.

- Áποχετευτικοί αγωγοί για καταιονητήρες (ντους).

- Συσκευές για το πλύσιμο των ποδιών.

- Καλύμματα υάλου και περιστρεφόμενων στύλων για πόρτες καμπινών ντους.

- Διατάξεις χειρός για καταιονητήρες (ντους).

- Στηρίγματα κεφαλής και λαιμού για λουτήρες.

- Νοσοκομειακοί νιπτήρες.

- Λεκάνες με ανοίγματα που χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία.

- Νοσοκομειακοί νιπτήρες με προεξοχές.

- Περιβλήματα για εξαρτήματα υγιεινής.

- Γιακούζι.

- Προϊόντα καθαρισμού τουαλέτας.

- Μηχανισμοί εκκένωσης για τουαλέτες (WC).

- Αναμίκτες εγκαταστάσεων για το νίψιμο προσώπου και χεριών, κυρίως για καταιονητήρες (ντους).

- Πήχεις σε κατατομή για καμπίνες ντους.

- Πετάσματα για καμπίνες καταιονητήρα.

- Κολόνες νιπτήρα.

- Οδηγοί για κεφαλές καταιονητήρα (ντουσιέρας).

- Επίπεδη επιφάνεια καταιονητήρα.

- Συσκευές υγιεινής.

- Εγκαταστάσεις υγιεινής για σκύλους.

- Δοσομετρικοί διανομείς για υγρά υγιεινής.

- Είδη υγιεινής για κατοικίδια ζώα.

- Λεκάνες τουαλέτας.

- Βάσεις με τη μορφή στύλων για ντους.

- Πάγκοι μπάνιου.

- Ολισθοδηγοί για εγκαταστάσεις πλυσίματος, κυρίως για καταιονητήρες (ντους).

- Σπα.

- Δίσκοι εκτόξευσης για καταιονητήρα χειρός.

- Καλύμματα αποχετευτικών αγωγών.

- Υποστηρίγματα νιπτήρα.

- Κρεμάστρες για βούρτσες.

- Δοχεία για οδοντόβουρτσες με αφαιρούμενο καπάκι.

- Ράβδοι για πετσέτες.

- Θάλαμοι θέρμανσης με δονητή.

- Συνδυασμοί νιπτήρων.

- Βάσεις για νιπτήρες.

- Κομβία υδρώθησης (καζανάκια).

- Βακτηριακά μέσα για τον καθαρισμό των υδάτων.

- Αναβαθμίδες μπάνιου.

- Ακροφύσια για μπανιέρες.

- Πλαίσια για την εγκατάσταση νιπτήρα.

- Περιβλήματα για συσκευές επεξεργασίας ύδατος.

- Κάθισμα υδρομασάζ.

- Καταιονητήρες για υδρομασάζ.

- Ποτήρια για το ξέπλυμα του στόματος.

- Διανομείς χαρτιού.

- Φορητές τουαλέτες.

- Κατατομές θερμαντικών σωμάτων.

- Κυλιόμενα εμπορευματοκιβώτια.

- πάνελ για καταιονητήρες.

- Βάσεις για σφουγγάρια.

- φορείς για εγκαταστάσεις διαύγασης.

- Θήκες για χαρτομάντηλα.

- Υποδοχές για πετσέτες.

- Κύπελλα και υποδοχές για οδοντόβουρτσες.

- Στηρίγματα τοίχου για χωρίσματα καταιονητήρων.

- Αναζωογονητές νερού.

- Συσκευές για τον καθαρισμό ύδατος.

- Ανυψωτήρες μπάνιου.

- Ράβδοι ανύψωσης.

- Υποδοχές για χαρτί τουαλέτας.

- Συσκευές εκπαίδευσης παιδιών στη χρήση της τουαλέτας.

- Κρίκοι για πετσέτες.

- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

- Διανομείς υγρών.

- Μονάδες υγιεινής.

- Περικαλύμματα εγκλεισμού για καταιονητήρες (ντουσιέρες).

- Υποδοχές για ποτήρια.