- Δαντέλα.

- Προσθήκες κεντήματος (αντραντές) [τούλι, δαντέλα].