- Ψαλίδια για χλοοτάπητες.

- Γεωργικά μηχανήματα.

- Εκσκαφείς πατάτας [μηχανές].

- Αλωνιστικές μηχανές.

- Σκαλιστικές μηχανές.

- Μηχανές δεματισμού.

- Άροτρα.

- Διανομείς ασβεστούχων λιπασμάτων [γεωργικοί].

- Αχυροκόπτες (μηχανές).

- Μηχανές κορφολογήματος για καλλιέργειες βολβών·.

- Μηχανές διασποράς λιπασμάτων.

- Μηχανές διασποράς φυσικού λιπάσματος.

- Μηχανές απομάκρυνσης λίθων για γεωργικές εφαρμογές.

- Ξηραντήρες ατμού [γεωργικοί].

- Χορτοξηραντικές μηχανές [μηχανές].

- Χορτοκοπτικές μηχανές [γεωργικές].

- Εγχυτήρες εντομοκτόνου καπνού για την προστασία φυτών.

- Ξηραντήρες σιτηρών (μηχανές].

- Διαλογείς σιτηρών.

- Λεπίδες αχεροκόπου·.

- Αχεροκόποι.

- Βωλοκόποι (γεωργικά μηχανήματα).

- Λεπίδες για υνία.

- Καλλιεργητικές μηχανές (ηλεκτροκίνητες).

- Μηχανές φύτευσης.

- Τσουγκράνες [μηχανές].

- Μηχανές μεταφύτευσης.

- Κύλινδροι (εδάφους) [μηχανές].

- Μηχανές εκρίζωσης ζιζανίων (βοτανίσματος).

- Αναμοχλευτήρες [γεωργικοί].

- Μηχανές σποράς.

- Υνία.

- Θειαφιστήρες [γεωργικοί].

- Αμελκτικές μηχανές.

- Εκριζωτές [μηχανές].

- Χημικά προϊόντα για τη θεραπεία ασθενειών των φυτών (μηχανές για).

- Εκρίζωσης τεύτλων [μηχανές].

- Άροτρα αμπελώνα.

- Μηχανές θεριστικές και δεσίματος.

- Πιεστήρια χορτονομής.

- Χορτοκοπτικές μηχανές.

- Καλλιεργητές για διευκόλυνση αερισμού χλοοτάπητα.

- Θεριστικές και δετικές μηχανές.

- Σπαρτικές μηχανές.

- Εκριζωτές δέντρων.

- Ρομποτικές χορτοκοπτικές μηχανές.

- Αυτόματες διατάξεις ποτίσματος φυτών.

- Χορτοκοπτικές μηχανές (τμήματά τους -).

- Εκριζωτές δέντρων (τμήματά τους -).

- Γεωργικά μηχανήματα (τμήματά τους -).

- Βωλοκόποι (γεωργικά μηχανήματα) (τμήματά τους -).

- Γεωργικά μηχανήματα.

- Περιβλήματα για γεωργικά μηχανήματα.

- Καλλιεργητικές μηχανές [για γεωργική χρήση].

- Στεγνωτήρες [γεωργικής χρήσης].

- Συσκευές ύγρανσης [για γεωργική χρήση].

- Διαχωριστές [για γεωργική χρήση].

- Θερμοκοιτίδες [γεωργικής χρήσης].

- (Ρομποτικές) Μηχανές άρδευσης [για χρήση στη γεωργία].

- Μηχανές άρδευσης [για χρήση στη γεωργία].

- Καλύμματα για τεμαχιστές βλάστησης.

- Περιβλήματα για συσκευές επεξεργασίας δαπέδων.

- Συσκευή ανάπτυξης των φυτών.

- Μηχανήματα για την κοπή του χορτοτάπητα.

- Γεωργικές συσκευές.

- Μηχανές λιπασματοποίησης.

- Καλλιεργητικές μηχανές.

- Μηχανές συγκομιδής χορτονομής.

- Χορτοκοπτικές μηχανές.

- Χοάνες για μηχανήματα σποράς.

- Βραχίονες ψεκασμού για την επεξεργασία των γεωργικών καλλιεργειών.

- Διανομέας.

- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ατμό.

- Θεριστικές μηχανές.

- Πρέσσες δεματισμού.