13.1. Γεννήτριες και κινητήρες. (2016-02-08)
13.1. Γεννήτριες και κινητήρες. (2016-02-08)
13.1. Γεννήτριες και κινητήρες. (2016-02-08)

- Δυναμοηλεκτρικές γεννήτριες.

- Ηλεκτρικές γεννήτριες.

- Κινητήρες, ηλεκτρικοί.

- Δρομείς ηλεκτροκινητήρων και γεννητριών.

- Στάτορες ηλεκτροκινητήρων και γεννητριών.

- Δυναμοηλεκτρικές γεννήτριες για ποδήλατα.

- Στάτορες ηλεκτροκινητήρων και γεννητριών (τμήματά τους -).

- Γεννήτριες και κινητήρες.

- Περιβλήματα για δυναμοηλεκτρικές γεννήτριες.

- Περιβλήματα για γεννήτριες.

- Περιβλήματα για κινητήρες.

- Ντηζελογεννήτριες.

- Γεννήτριες γεωθερμικής ενέργειας.

- Πλωτοί ανεμοστρόβιλοι.

- Επάκτιοι ανεμοστρόβιλοι.

- Υδροστρόβιλοι.

- Γεννήτριες υδροηλεκτρικής ενέργειας.

- Αεριοστροβιλογεννήτριες.

- Πτερύγια ανεμοστροβίλου.

- Ανεμοστρόβιλοι.

- Συσκευές παραγωγής ενέργειας.

- Ηλεκτρογεννήτριες.

- Στροφεία.

- Μηχανές αιολικής ενέργειας.

- Προστατευτικά καλύμματα για ηλεκτροκινητήρες.

- Πετάσματα αερισμού για ηλεκτροκινητήρες.

- Όργανα ελέγχου εναλλάκτη για ηλεκτρoκινητήρες.

- Λαμινάρισμα για ηλεκτρικούς κινητήρες.

- Μαγνητικοί πυρήνες.

- Έλικες για ανεμόμυλους.

- Πρότυπα ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων.

- Κεφαλή κινητήρα με μειωτήρα στροφών.

- Υποπολλαπλασιαστές κινητήρα.

- Φορητές γεννήτριες.