- Βούρτσες για μηχανές.

- Λαβές για βούρτσες μηχανών.

- Κεφαλές για βούρτσες μηχανών.

- Βούρτσες μηχανών.

- Βούρτσες για ακροφύσια αναρρόφησης για ηλεκτρικές σκούπες.

- Κυκλικές βούρτσες.

- Βούρτσες για ηλεκτρικές σκούπες.