14.1. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας. (2016-01-20)
14.1. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας. (2016-01-14)

- Βελόνες για πικάπ.

- Μαγνητόφωνα.

- Μηχανισμοί αλλαγής δίσκων βινυλίου (πικάπ).

- Συσκευές υπαγόρευσης.

- Διαφράγματα εκτροπής για μεγάφωνα.

- Μεγάφωνα.

- Αυτόματα κερματοδόχα ηλεκτρόφωνα (τζουκμπόξ).

- Ομιλούσες μηχανές.

- Συσκευές βιντεοεγγραφής.

- Μικρόφωνα [εκτός για τηλέφωνα].

- Φωνογράφοι.

- Πικάπ για δίσκους βινυλίου.

- Αυτόματοι τηλεφωνητές.

- Πικάπ.

- Κεφαλόφωνα.

- Ακουστικά κεφαλής ραδιοφώνου.

- Βραχίονες πικάπ.

- Οπτικοακουστικές συσκευές διδασκαλίας.

- Χοάνες για μεγάφωνα.

- Ακουστικά για παρακολούθηση μεταδόσεων ή εγγραφών.

- Φορητά κασετόφωνα.

- Συσκευές για δίσκους λέιζερ.

- Κασετόφωνα.

- Συσκευές ήχου/εικόνας για την αναπαραγωγή ήχων ή εικόνων.

- Ηλεκτρόφωνα.

- Συσκευές εγγραφής για μαγνητικούς οπτικούς δίσκους.

- Περιστρεφόμενες βάσεις (πλατό) για πικάπ.

- Συσκευές αναπαραγωγής ΜΡ3.

- Φορητές ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.

- Συνδυασμένες συσκευές ανάγνωσης κασετών και δίσκων.

- Συσκευές ανάγνωσης δίσκων (πικάπ).

- Ηλεκτρονικές συσκευές διευκόλυνσης της ομιλίας.

- Συσκευές για καραόκε (τραγούδι ταυτόχρονα με τον εκτελεστή).

- Φορητές συσκευές ανάγνωσης σύμπυκνων δίσκων.

- Μεταφραστικές μηχανές.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD).

- Μεγάφωνα (τμήματά τους -).

- Συσκευές ήχου (τμήματά τους -).

- οδηγοί σύμπυκων δίσκων απλής ανάγνωσης (CD-ROM) (τμήματά τους -).

- Μικρόφωνα-ακουστικά κεφαλής (τμήματά τους -).

- αυτόματοι τηλεφωνητές.

- οδηγοί σύμπυκων δίσκων απλής ανάγνωσης (CD-ROM).

- συσκευές σύμπυκνων δίσκων απλής ανάγνωσης (CD-ROM).

- Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας.

- Συσκευές ήχου.

- Συσκευές αναπαραγωγής ΜΡ4.

- Συσκευές για την επεξεργασία ήχων.

- Συσκευές για την εγγραφή ήχου.

- Συσκευές ήχου για αναπαραγωγή ήχων.

- Συσκευές ήχου/ βίντεο για την επεξεργασία ήχου και εικόνων.

- Συσκευές ήχου/ βίντεο για την εγγραφή ήχου και εικόνων.

- Συσκευές αναπαραγωγής σύμπυκνων δίσκων (CD).

- Ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής.

- Συσκευές εγγραφής δίσκου [εκτός από εκείνες που προορίζονται για την επεξεργασία δεδομένων].

- Ακουστικά.

- Πτυσσόμενα κεφαλόφωνα και ακουστικά.

- Συσκευές εγγραφής σκληρού δίσκου [εκτός από εκείνες που προορίζονται για την επεξεργασία δεδομένων].

- Συσκευές εγγραφής βίντεο σκληρού δίσκου [εκτός από εκείνες που προορίζονται για την επεξεργασία δεδομένων].

- Μικρόφωνα-ακουστικά κεφαλής.

- Μικρόφωνα.

- Ακουστικά καταγραφής ήχου.

- Προσωπικός μουσικός εξοπλισμός.

- Φορητές συσκευές αναπαραγωγής δίσκων.

- Φορητές συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων.

- Συσκευές εγγραφής.

- Συσκευές βίντεο για την εγγραφή εικόνων.

- Συσκευές εγγραφής βιντεοδίσκων.

- Συσκευές εγγραφής μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο).

- Ηχεία ταξιδίου.

- Συσκευές για ήχους, εικόνες και οσμές περιβάλλοντος.

- Εξαρτήματα συστημάτων ήχου.

- Οπτικοακουστικά προϊόντα.

- Συσκευές ήχου και βίντεο.

- Συστήματα ήχου/βίντεο.

- Πλαίσια για την πρόσθια όψη μηχανισμών ηχητικών εγκαταστάσεων.

- Συσκευές σύμπυκνων δίσκων απλής ανάγνωσης CD-MP3.

- Συνδυασμός συσκευής DVD/VCR.

- Ψηφιακές συσκευές ήχου.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων ήχου.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων ήχου σε συνδυασμό με ραδιοφωνικό δέκτη.

- Ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

- Ψηφιακές οπτικοακουστικές (AV) συσκευές.

- Οδηγοί ψηφιακών βιντεοδίσκων.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD).

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων.

- Φορητοί οδηγοί ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD).

- Μονάδες σύνδεσης για ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής.

- Συσκευές εγγραφής ψηφιακών δίσκων πολλαπλών εφαρμογών (DVD).

- Πελάτες οικιακού εξοπλισμού ήχου.

- Διακομιστές οικιακού εξοπλισμού ήχου.

- Συσκευές εγγραφής δεδομένων εικόνας.

- Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας.

- Διατάξεις απεικόνισης.

- Τηλεοπτικοί δέκτες οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) με συσκευές εγγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων μνήμης τυχαίας προσπέλασης (DVD-RAM).

- Όργανα ελέγχου της έντασης του ήχου για μεγάφωνα.

- Διατάξεις μέσων.

- Συσκευές αναπαραγωγής μέσων.

- Συσκευές εγγραφής σημειώματος.

- Μικροσυστήματα υψηλής πιστότητας ήχου.

- Οθόνες συνδυασμένες με συσκευές αναπαραγωγής οπτικού δίσκου για αυτοκίνητα.

- Ìαγνητόφωνα εγγραφής-αναπαραγωγής προτύπου MP3.

- Συσκευές ανάγνωσης οπτικών δίσκων συνδυασμένες με ενισχυτή.

- Συσκευές αναπαραγωγής οπτικών δίσκων σε συνδυασμό με ραδιοφωνικό δέκτη.

- Συσκευές εγγραφής οπτικών δίσκων.

- Συσκευές αναπαραγωγής.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δεδομένων ήχου συνδυασμένες με οδηγούς σκληρού δίσκου.

- Φορητές συσκευές ήχου/βίντεο.

- Φορητοί οδηγοί ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD).

- Φορητές συσκευές αναπαραγωγής μέσων.

- Συσκευές εγγραφής.

- Συσκευές αναπαραγωγής οπτικοακουστικών δεδομένων συνδυασμένες με οδηγό σκληρού δίσκου.

- Συσκευές εγγραφής.

- Συσκευές εγγραφής.

- Κυτία ψύξης με ραδιόφωνα και συσκευές αναπαραγωγής σύμπυκνων δίσκων (CD).

- Όργανα ελέγχου ηχητικού συστήματος.

- Κυτία μεγαφώνων.

- Μεγάφωνα χαμηλής περιοχής συχνοτήτων.

- Μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βιντεοκάμερες) σε συνδυασμό με συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων.

- Συσκευή αναπαραγωγής βιντεοδίσκων.

- Συσκευή εγγραφής βιντεοδίσκων.

- Οθόνες προβολής µαγνητοσκοπηµένης εικόνας (βίντεο).

- Συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

- Åξοπλισμός ελέγχου ήχου για αυτοκίνητα.

- Ακουστικές συσκευές διδασκαλίας.

- Συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray.

- Συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray.

- Ελεγκτήρες για διατάξεις και οθόνες αναπαραγόμενης εγγραφής.

- Ψυκτήρας κεντρικών μονάδων επεξεργασίαςr.

- Διατάξεις οπτικής παρουσίασης ψηφιακών εικόνων με δυνατότητες δικτύωσης.

- Ψηφιακές συσκευές φωνητικής εγγραφής.

- Συσκευές αναπαραγωγής DMB (ψηφιακής εκπομπής πολυμέσων).

- Περιβλήματα κάψας ακουστικού.

- Ακουστικά.

- Συστήματα υψηλής πιστότητας.

- Κέντρα με οικιακές γιγαντοοθόνες.

- Πλαίσια μεγαφώνων.

- Χαλάκια για ηχητικές εγκαταστάσεις.

- Συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

- Συσκευές αναπαραγωγής οπτικών δίσκων για αυτοκίνητα.

- Οπτικά όργανα λήψης ήχου.

- (Φορητές) συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων ήχου.

- Όργανα εγγραφής ήχου.

- Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου.

- Εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου.

- Συσκευές ηχείων.

- Περιβλήματα κάψας για στερεοφωνικά ακουστικά.

- Μικρά ακουστικά καθολικής χρήσης.

- Ενισχυτές βίντεο.

- Ασύρματα κεφαλόφωνα.

- Ηχητικοί διαχυτήρες.

- Συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

- Συστήματα ήχου.

- Συσκευές αναπαραγωγής μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο) / ήχου.

- Στοιχεία για τυφλούς.

- Συσκευές εγγραφής ψηφιακών δίσκων ήχου.

- Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων.

- Συστήματα υποδοχής για συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

- Προσομοιωτές οδήγησης.

- Ηλεκτρονικές κορνίζες για φωτογραφίες.

- Προσομοιωτές πτήσης.

- κέντρο πολυμέσων.

- Εξαρτήματα για διατάξεις μέσων.

- Δίκτυα μέσων επικοινωνίας.

- Διάταξη MP3.

- Φορητό σύστημα οπτικοακουστικής ψυχαγωγίας.

- Φορητές ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

- Φορητά ηχεία.

- Åξοπλισμός ελέγχου ήχου για αυτοκίνητα.

- Ηχεία για μικρά συστήματα ήχου.

- Ασύρματη συσκευή αναπαραγωγής ΜP3 με συγχρονισμό μουσικής.

- Συσκευές αναπαραγωγής ΜΡ5.

- Συσκευές μετάδοσης ήχου.

- Συσκευές εγγραφής τρισδιάστατων εικόνων.

- Επεξεργαστές ήχου.

- Ηχεία οικιακών συστημάτων κινηματογραφικής προβολής.

- Μικροσυστήματα ήχου.

- Ηχεία πολυμέσων.

- Συσκευές αναπαραγωγής μουσικής.

- Συσκευές αναπαραγωγής για οπτικούς δίσκους.

- Φορητές συσκευές καραόκε.

- Φορητά συστήματα μουσικής.

- Φορητές συσκευές εγγραφής.

- Ηχεία αυτοκινήτου.

- Συσκευές ρύθμισης έντασης ήχου.

- Ασύρματα κεφαλόφωνα.

- Συστήματα Blu-Ray.

- Ασύρματα συστήματα ηχείων.